search icon Arhiva

Dan u tvojim cipelama (2018)

Period realizacije: januar – april 2018.
Donator: Australian Embassy in Belgrade
Koordinator projekta: Dragana Radošević

Novosadska novinarska škola ove godine osmi put u kontinuitetu realizuje projekat „Dan u tvojim cipelama“ koji je koncipiran tako da zajedničkom edukacijom, treningom i medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom, unapredi proces medijske produkcije, stavljanjem akcenta na osobe sa invaliditetom i njihovo aktivnije prisustvo u medijskoj sferi. Na ovaj način senzibilisaće se i osvestiti društvo po pitanju potreba i problema sa kojima se svakodnevno suočavaju mladi sa invaliditetom.

U prvoj edukativnoj, fazi realizacije projekta studenti stiču teorijska i praktična znanja o pravilnom i etičnom izveštavanju novinara, kao i znanje i veštine neophodne za zastupanje i samozastupanje u tradicionalnim i novim medijima. Učesnici seminara su studenti novinarstva sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Nišu kao i studenti sa invaliditetom Univerziteta u Novom Sadu. U drugoj fazi biće kreirano 5 TV reportaža koje će se emitovati na televizijskim stanicama.

Projekat je podržala Ambasada Australije u Beogradu.

Zahvalnost i saopštenje... Hostwriter – prostor...