search icon Arhiva

NNŠ želi da vam se u 2018. ostvari do sada neostvarenih pet želja

hdr

2018. godinu medijska zajednica isčekuje sa čitavom listom do sada neostvarenih želja prema donosiocima odluka.

Novosadska novinarska škola u novogodišnjoj čestitki novinarima i novinarkama izdvaja pet najvažnijih.

U narednoj, dakle, želimo pre svega da se konačno usvoji Medijska strategija sa akcionim planom, kako bi se znao kontekst u kojem će u narednih pet godina funkcionisati medijska industrija. Potrebno je opredeliti prioritete i definisati javni interes celog društva kada je „perolaka industrija“ u pitanju.

Medijski sektor je danas jedna od najprofitabilnijih industrija u svetu, a kod nas je gotovo na začelju liste uspešnih. Edgar Moren medijsku industriju (1979.) naziva perolaka industrija jer se već odavno medijske kategorije definišu ekonomskom terminologijom i pripisuju im se ekonomske funkcije, a sve ređe i sve manje javnim interesom.

Stoga je izrazito važno da nova Medijska strategija ipak i uprkos svetskim trendovima prepozna JAVNI INTERES kao prioritet, shodno i uvodnim načelima prethodne strategije koja je svoj mandat završila u 2016. godini: „Strategija je zasnovana na Ustavu Republike Srbije, na standardima, iskustvu i regulatornom okviru demokratskog sveta i najvažnijim opredeljenjima Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope i Evropske unije sadržanim u dokumentima kojima su pravo na slobodu izražavanja i pristup informacijama i njihov slobodan protok i razmenu utvrđeni kao jedno od osnovnih ljudskih prava”.

Druga želja je da se smanje pritisci na medije i napadi na novinare. 83 napada u 2017. na novinare u Srbiji više nije čak ni zabrinjavajuća brojka, već poziv za hitne odbrambene mere. Podsetimo da je do kraja 2017. u svetu ubijeno 50 novinara i novinarki. Da napadi na novinare postaju, nažalost, deo svakodnevnog rizika profesije upozorava i vest da je krajem oktobra uprava ruskog nezavisnog lista Novaja gazeta saopštila da želi da naoruža svoje novinare da bi bili bezbedniji. Istovremeno, proizvođač oružja Kalašnjikov je saopštio da nudi popust od 10 odsto novinarima koji žele da kupe onesposobljavajuće oružje, poput gumenih metaka. Takođe, ta kompanija je navela da je spremna da novinare savetuje i u pitanjima samoodbrane”. Ima li ovoj tragikomediji kraja.

Treća želja NNŠ je da država konačno u 2018. završi proces transformacije vlasništva u medijima i svoju ulogu ograniči na projektno finansiranje sadržaja, a ne političkih opredeljenja medija.

Četvrta želja da se tabloidizacija i biltenizacija medija u Srbiji zameni njihovom profesionalizacijom i boljim radnim ugovorima.

Peta želja je da se građani i građanke, bez obzira na uzrast, pol, obrazovanje, društveni status, nacionalnu i versku pripadnost, medijski opismene do te mere da lako prepoznaju medije predatore, kao i implicitne poruke lažnih vesti”, dezinformacija, medijske propagande, jezika mržnјe, diskriminatornog izveštavanja prema drugom i drugačijem, i tako osnaženi počnu da bojkotuju takve medije.

Bez publike, oni će umreti prirodnom smrću“!

Srećna Nova godina!

Tim Novosadske novinarske škole

Nije sve još... Debunking disinformation (2017)