search icon Arhiva

Fake News Tragač za generaciju bez dezinformacija

European Endowment for Democracy, decembar 2021 – novembar 2022.

 

Cilj ovog projekta je unapređivanje medijske pismenosti kod publike, posebno mladih, sa fokusom na prepoznavanju dezinformacija i sprečavanju njihovih štetnih posledica. 

U svakodnevnom monitoringu štampanih, elektronskih i onlajn medija, identifikovaćemo lažne ili manipulativne sadržaje i objavljivati analitičke tekstove na Fake News Tragaču u kojima ćemo predstavljati rezultate naših nalaza. 

Poziv mladima za... Osnaživanje novinarstva na...