search icon Arhiva

Izbori 2022: Monitoring društvenih mreža

Novosadska novinarska škola sprovela je monitoring objava na društvenim mrežama političara, stranaka i koalicija tokom predizborne kampanje za parlamentarne i predsedničke izbore 2022. godine, u periodu od 1. marta do 1. aprila. Rezultati će biti predstavljeni u nekoliko formata, a preliminarne nalaze predstavljamo putem serije vizuala.

Ukupno smo analizirali 8.218 objava na Fejsbuku, Instagramu, Tviteru i Tiktoku, a pri izboru naloga vodili smo se time da pokrijemo ključne stranačke i koalicione naloge, kao i naloge predsednika stranaka / pokreta, predsedničkih kandidata i drugih političara koji se ističu prema broju pratilaca.

Na vizualima koji slede biće predstavljeni nalazi za sedam stranaka / koalicija koje su prešle cenzus od 3%: koalicija oko Srpske napredne stranke, koalicija Ujedinjeni za pobedu Srbije, koalicija oko Socijalističke partije Srbije, koalicija Nada, koalicija Moramo, koalicija Patriotski blok i Srpska stranka Zavetnici. Na posmatranim nalozima ovih stranaka / koalicija u posmatranom periodu zabeležene su ukupno 6.894 objave, od čega 2.892 na Fejsbuku, 1.814 na Instagramu, 2.111 na Tviteru i 77 na Tiktoku.

Za svaku analiziranu objavu označene su teme koje su u njoj pomenute. Na vizualu koji sledi prikazana je zastupljenost tema koje u ukupnom korpusu imaju udeo od barem jednog procenta. Ispod naziva teme moguće je videti i koja je stranka / koalicija, procentualno gledano, najveći udeo svojih objava posvetila toj temi. Tema pandemije, koja je i dalje aktuelna, pomenuta je u tek 0,5% objava, a isti skor ostvarila je i tema evrointegracija Srbije. Migrantska kriza pojavila se kao tema u svega 0,1% objava.

Na narednom vizualu je za svaku stranku / koaliciju koja je prešla cenzus od 3% izdvojeno pet najzastupljenijih tema. Koalicija oko Srpske napredne stranke bila je najviše posvećena ekonomiji i privredi, koalicija Ujedinjeni za pobedu Srbije vrednosnim i ideološkim pitanjima, koalicija Moramo vladavini prava / ljudskim pravima, dok su četiri preostale liste (SPS, Nada, Patriotski blok, Zavetnici) bile najviše posvećene izborima i izbornim uslovima.

Poseban segment analize odnosio se na vremenski kontekst objava: da li se one dominantno tiču prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Rezultati, koje možete pogledati na sledećem vizualu, ukazuju na to da se prošlošću najviše bavila koalicija Nada, a ubedljivo najmanje koalicija Moramo. Pitanjima u vezi sa budućnošću najviše su se bavile dve desne koalicije – Nada i Patriotski blok. Ukupno gledano, sadašnjost je bila najzastupljenija kod koalicije Moramo, a najmanje kod koalicije Nada.

U pregledima koji slede Novosadska novinarska škola će objaviti detaljnije nalaze kvalitativne analize, ali i analizu geografskog diverziteta i rodnog balansa u kampanji, te analizu sentimenata prema političkim protivnicima.

Novosadska novinarska škola

 

Uticaji medijski hipernaglašenog... Medijska pismenost i...