search icon Arhiva

Izdavaštvo

Izdavaštvo Novosadske novinarske škole čine tri edicije:

– „Medijske reference“
– „Medijska sfera“
– „Entelehija“

U okviru edicije „Medijske reference“ izdaju se užbenici, vodiči i praktikumi za novinare, studente novinarstva, za prosvetne radnike i edukatore.

Pod edicijom „Medijska sfera“ objavljuju se rezultati medijskih istraživanja i monitoringa medija, kao i smernice za bolju praksu.

Edicija „Entelehija“ je osnovana kako bi se podržali mladi istraživači da objave svoje diplomske, master i doktorske radove.

Sve publikacije NNŠ-a izdate u okviru sve tri edicije mogu se čitati i preuzeti u nastavku.

thumbnail

Medijsko izveštavanje o nasilnom ekstremizmu i terorizmu

Priručnik za novinare i novinarke „Medijsko izveštavanje o nasilnom ekstremzmu i terorizmu“ nastao je u sklopu projekta „Unapređenje medijskog izveštavanja o ekstremizmu“ sa ciljem da pomogne novinarima i novinarkama da izbegnu nenamerne greške prilikom izveštavanja o ovim delikatnim temama. Istraživnaje koje je prethodila izradi priručnika…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Monitoring informativnih emisija komercijalnih televizija sa nacionalnom frekvencijom

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Analiza sadržaja odabranih informativnih emisija javnih servisa u Srbiji

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Mehanizmi zaštite od onlajn nasilja

Sve je više prijavljenih napada na novinare koji su se desili u onlajn prostoru. Podaci koji su dostupni u bazi napada na novinare Nezavisnog udruženja novinara Srbije1 govore da je određen broj medija bio izložen napadima preko interneta, pretnjama, hakovanjem i blokiranjem njihovih stranica. Novinarima…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Priručnik za novinare iz oblasti medijske i informacione pismenosti

Priručnik je namenjen novinarima koji će u školama deci držati radionice medijske pismenosti. U priručniku se nalazi dosta primera interaktivnih zadataka, koji mogu poslužiti svima iz medijske sfere koji žele sa mladima da se bave ovom temom. Između ostalog, mogu se naći smernice kako sa…

Preuzmi Pročitaj više