search icon Arhiva

Izdavaštvo

Izdavaštvo Novosadske novinarske škole čine tri edicije:

– „Medijske reference“
– „Medijska sfera“
– „Entelehija“

U okviru edicije „Medijske reference“ izdaju se užbenici, vodiči i praktikumi za novinare, studente novinarstva, za prosvetne radnike i edukatore.

Pod edicijom „Medijska sfera“ objavljuju se rezultati medijskih istraživanja i monitoringa medija, kao i smernice za bolju praksu.

Edicija „Entelehija“ je osnovana kako bi se podržali mladi istraživači da objave svoje diplomske, master i doktorske radove.

Sve publikacije NNŠ-a izdate u okviru sve tri edicije mogu se čitati i preuzeti u nastavku.

thumbnail

Modeli mržnje i propagande u medijima i javnoj komunikaciji na Zapadnom Balkanu i u Turskoj

Modeli mržnje, propagande i dezinformacija u medijima i javnoj komunikaciji sastavni su deo propagandno-orijentisanih medijskih sistema. Ako bismo želeli da razumemo ključne karakteristike propagandno orijentisanog medijskog sistema, moramo razmisliti o tome gde, kako i zašto je sistem nastao.   Potpuno je pogrešno posmatrati trenutni propagandno-orijentisani…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Isidora Filipov – Politička parodija i stendap komedija

Edicija Entelehija koja neguje mlade autore i njihove istraživačke prvence objavljuje još jedan vredan master rad. Ovoga puta u pitanju je analiza političke parodije i stendap komedije kao mimikrije angažovane društvene kritike. Podsetimo da je to istraživačka tema o kojoj gotovo da uopšte nije pisano…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Praktikum iz oblasti medijskog izveštavanja o ekstremizmu, radikalizaciji i terorizmu

Novosadska novinarska škola kreirala je publikaciju sa praktičnim vežbama iz oblasti medijskog izveštavanja o ekstremizmu, radikalizaciji i terorizmu. Zadaci su formulisani tako da se njihovom realizacijom steknu praktične veštine upotrebe adekvatne terminologije, pronalaženje i verifikacija informacija. Rešenje za svaki zadatak se nalazi u publikaciji. Ukoliko…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Govor mržnje i stereotipizacija u tradicionalnim i novim medijima

U publikaciji su prikazane loše medijske prakse izveštavanja o različitim društvenim grupama- ženama, migrantima, susednim narodima, političkim neistomišljenicima. Publikacija je nastala konsultovanjem sekundarnih izvora – prethodno objavljenih medijskih istraživanja i analitičkih tekstova. Ova publikacija nastala je uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva kulture i…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Odgovor na govor mržnje na internetu

Predstavljanje dobrih praksi suprotstavljanja govoru mržnje na internetu u Sloveniji, Srbiji i Hrvatskoj Prvo istraživanje u okviru projekta “Odgovor – Suprotstavljanje govoru mržnje u Jugoistočnoj Evropi: Učenje i delovanje protiv govora mržnje na internetu” partnerske organizacije su usmerile ka onim praksama i akterima koji se…

Preuzmi Pročitaj više