search icon Arhiva

Isidora Filipov – Politička parodija i stendap komedija

Edicija Entelehija koja neguje mlade autore i njihove istraživačke prvence objavljuje još jedan vredan master rad. Ovoga puta u pitanju je analiza političke parodije i stendap komedije kao mimikrije angažovane društvene kritike. Podsetimo da je to istraživačka tema o kojoj gotovo da uopšte nije pisano u akademskoj literaturi na našem području.

Autorka Isidora Filipov baveći se ovom izvanrednom temom u vreme izuzetne i nekritičke politizacije svakodnevice u Srbiji ističe da su satirične vesti specifičan medijski žanr u čijoj osnovi je parodija, a format je i nastao upravo sa pojavom satirične emisije „Dejli šou“ (eng. „The Daily Show with Jon Stewart“) 1999. godine na kanalu Komedi central.

Cilj ovog istraživanja Isidore Filipov je bio da se služeći se kvantitativno-kvalitativnom kritičkom analizom medijskog diskursa, deskriptivnom i komparativnom analizom pruže odgovori na neka od važnih pitanja o ovoj novoj i nedovoljno istraženoj televizijskoj formi. Vodeći se postavkama Teuna van Dijka autorka je dekonstruisala kome se, na koji način i u kojoj meri daje pristup masmedijskom diskursu kao važnom društvenom resursu i da li ove emisije zapravo samo doprinose dominantnoj paradigmi, dakle očuvanju statusa kvo (lat. Status quo) uprkos svim javnim naporima da ih auditorijum smatra nosiocima angažovane društvene kritike.

publication image Preuzmi
Praktikum iz oblasti... Modeli mržnje i...