search icon Arhiva

Ja govorim u svoje ime (2013/4)

Period realizacije: decembar 2013 – april 2014.
Donator: MIUSA, Američka ambasada
Koordinator:
Jelena Jovović

„Ja govorim u svoje ime“ naziv je projekta koji relizuje Novosadska novinarska škola u partnerstvu sa Centrom „Živeti uspravno”.

Osnovni cilj projekta je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji.

Aktivnosti projekta grupisane su u dve faze. U prvoj fazi održavaju se dva medijska treninga koja imaju cilj jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom za samozastupanje u medijima, kako tradicionalnim tako i u novim medijima. U drugoj fazi projekta održavaju se tri tribine na kojima učestvovuju studenti novinarstva, prava i istorije, predstavnici organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom i državnih institucija u cilju uvećavanja njihovih znanja o istoriji pokreta osoba sa invaliditetom i pravima i položaju osoba sa invaliditetom u Srbiji. Osim toga doprinosi se informisanju društvene zajednice o tome zašto unapređenje prava osoba sa invaliditetom pospešuje kvalitet života celokupne zajednice.

Projekat je podržao Mobility International USA (MIUSA) i Američka ambasada u Beogradu.

Seminar o tehnikama... Više od dve...