search icon Arhiva

Više od dve trećine građana ne bi prijavilo korupciju u policiji

Građani prepoznaju policiju kao jedan od najkorumpiranijih segmenata društva i kao jedan od najvećih generatora korupcije, zbog čega je potrebno utvrditi vidove korupcije i sistemske mere za njeno iskorenjivanje, upozoreno je na otvaranju međunarodne konferencije „Rizici od korupcije u policiji i jačanje integriteta policije“ koja je održana u utorak 2. juna u Beogradu.

Cilj skupa koji je organizovao Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Savet Evrope bio je da se utvrdi gde su najveći rizici od korupcije u policiji, kako da se izgradi institucija koja ima integritet i kako da se pomogne policajcima da se ustanovi praksa bez korupcije.

Direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović je, kao realizator projekta Civilno društvo protiv korupcije u policiji, u okviru kojeg je Novosadska novinarska škola bila partner, navela da građani gotovo jednodušno imaju utisak da policija ne govori o korupciji u svojim redovima, i da zato ne čudi podatak da čak 70 odsto njih ne bi bilo spremno da prijavi slučajeve korupcije u policiji ukoliko bi to podrazumevalo ostavljanje ličnih podataka.

Milosav Miličković, novoimenovani državni sekretar u MUP-u svoje prvo obraćanje javnosti, od kada je pre nekoliko dana postavljen na dužnost državnog sekretara, iskoristio je da kaže da poražava činjenica da se Srbija već niz godina označava kao jedna od zemalja sa visokim stepenom korupcije i podsetio na brojna zakonska rešenja doneta tim povodom.

„Sektoru unutrašnje kontrole pristiže veliki broj anonimnih pritužbi i to su upravo predstavke policijskih službenika, o čemu podaci mogu da budu poznati samo službenicima policije. Broj pritužbi na korupciju u policiji povećao bi se sa usvajanjem zakona o uzbunjivačima, kojim bi bila regulisana zaštita podnosilaca prijava”, kazao je Miloš Oparnica, načelnik Sektor unutrašnje kontrole (SUK)  .

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić upozorila je da građani ne mogu više finansijski da izdrže sitnu korupciju, i da je krajnje vreme da i sami preduzmu nešto tako što će povratiti poverenje u institucije i prestati da tolerišu taj vid korupcije.

Na konferenciji su o značaju borbe protiv korupcije za demokratsku konsolidaciju društva i efikasan proces evrointegracija govorili šef Delegacije EU Majkl Devenport i šefica Kancelarije Saveta Evrope Antje Rotemund.

Izvor: Tanjug, Politika, NNŠ

Ja govorim u... Orijentacija: Napred! (2013/4)