search icon Arhiva

Jačanje partnerstva za inkluzivne zajednice

Šefica kancelarije Novosadske novinarske škole Jelena Jovović i predsednica Centra živeti uspravno Milica Mima Ružičić-Novković posetile su Sjedinjene Američke Države u okviru programa profesionalne razmene „Jačanje partnerstva za inkluzivne zajednice“ koji realizuje “Mobiliti internašnl USA” (MIUSA) pod pokroviteljstvom Državnog biroa za obrazovanje i kulturu SAD.

Novosadska novinarska škola i Centar živeti uspravno su partneri sa Katedrom za masovne komunikacije i komunikacione studije sa Tovson univerziteta iz SAD-a.

Program je započeo u Judžinu, Oregon gde su organizatori upoznali učesnike sa trenutim položajem i problemima osoba sa invaliditetom u SAD. Nakon toga predstavnici Novosadske novinarska škole boravili su 10 dana u radnoj posetu u Tovsonu upoznajući se sa programom medijskih studija na ovom univerzitetu, načinu izveštavanja o osobama sa invaliditetom u SAD kao i sa radom Hasman centra za odrasle sa autizmom. Posetili su i niz organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom i/ili pružaju usluge osobama sa invaliditetom sa ciljem da se upoznaju sa načinima na koje ove organizacije u svom radu koriste socijalne medije, posebno u cilju javnog zagovaranja.

Program jačanja partnerstva okuplja 19 američkih organizacija i institucija i 38 organizacija iz 19 zemalja sveta sa ciljem da ojača kapacitete organizacija učesnica za promovisanje inkluzije i unaprede prava osoba sa invaliditetom širom sveta.

Svi učesnici okupili su se u Vašingtonu na završnoj konferenciji gde je svaka od zemalja učesnica imala priliku da u Državnom birou za obrazovanje i kulturu SAD javno predstavi ciljeve partnerstava i planove za dalju saradnju.

Garancije omladini za... Mladi iz celog...