search icon Arhiva

Jačanje podrške medijima i novinarima u zemljama u procesu pridruživanja Evropskoj unijiBuilding support for media and journalism targets in the EU enlargement countries

(Fondacija za otvoreno društvo, Program za nezavisno novinarstvo, 01. 11. 2014 – 30. 06. 2016.)

Oslanjajući se na rezultate istraživanja o faktorima koji utiču na nezavisne medije u regionu, projekat je usmeren na jačanje uticaja Medijske opservatorije Jugoistočne Evrope na međuvladine, vladine i aktere iz oblasti civilnog društva kako bi se obezbedila njihova podrška reformama medija i novinarstva u zemljama u procesu pridruživanja EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska).

Konzorcijum organizacija koje realizuju projekat čine: Albanski medijski institut (Albanija), Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar” (BiH), Savet za štampu Kosova (Kosovo*), Makedonski institut za medije (Makedonija), Institut za medije Crne Gore (Crna Gora), Novosadska novinarska škola (Srbija), Mirovni institut (Slovenija) i P24 – Platforma za nezavisno novinarstvo (Turska).

Projekat podržala Fondacija za otvoreno društvo u okviru Programa za nezavisno novinarstvo.

Koordinatorka projekta iz NNŠ: Jelena Jovović, jelena@novinarska-skola.org.rs.


*Ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.(Open Society Foundation, Program for Independent Journalism 01. 11. 2014 – 30. 06. 2016.)

The project aims at maximising the impact of the work of the South East European Media Observatory, building on its research on the factors that affect independent media in that region in order to foster support by intergovernmental, governmental and civil society stakeholders for media and journalism reforms in the EU-enlargement countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo*, Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey).

Project partners are: Albanian Media Institute (Albania); Media and Civil Society Development Foundation „Mediacentar” (B&H); Press Council of Kosovo (Kosovo*), Macedonian Institute for Media (Macedonia), Montenegro Media Institute (Montenegro), Novi Sad School of Journalism (Serbia), Peace Institute (Slovenia) and P24 – Platform for Independent Journalism (Turkey).

Project is funded by Open Society Foundations Program for Independent Journalism

Project Coordinator of the NSSJ: JelenaJovović, jelena@novinarska-skola.org.rs.


*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence

Novi poziv novinarima... Javni poziv za...