search icon Arhiva

Novi poziv novinarima za učešće na konkursu za proizvodnju istraživačkih priča o medijima u Jugoistočnoj Evropi

Medijska opservatorija Jugoistočne Evrope poziva istraživačke novinare da pošalju svoje prijave za istraživačke priče usmerene na razotkrivanje koruptivnih praksi koje podrivaju pravilno funkcionisanje slobodnih, nezavisnih, pluralističkih i održivih medija u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu*

Ovaj poziv je deo druge faze projekta “Medijska opservatorija Jugoistočne Evrope – Jačanje kapaciteta i koalicija za praćenje medijskog integriteta i unapređenje medijskih reformi” koji je usmeren na jačanje integriteta, kako javnih servisa tako i komercijalnih medija u Jougoistočnoj Evropi. Medijsku opservatoriju Jugoistočne Evrope čini regionalni konzorcijum organizacija civilnog društva kojima koordinira Mirovni institut iz Ljubljane. Finansijsku podršku za ovaj konkurs obezbedila je Evropska komisija kao deo podrške projektu Medijska opservatorija Jugoistočne Evrope koji se realizuje u toku 2015. i 2016. godine.

Posebno se ohrabruju centri za istraživačko novinarstvo i timovi novinara da pošalju svoje prijave. Prijave ocenjuje nezavisni žiri.

Ukupna vrednost fonda namenjenog za proizvodnju istraživačkih priča je 30.000 evra. Maksimalni iznos koji se može dodeliti za jednu prijavu je 5.000 evra.

Rok za slanje prijava je subota, 31. maj u 24:00 h. Prijave se isključivo šalju na engleskom jeziku elektronskim putem na adresu seeapplications@cij.hu. Konkurs administrira Centar za nezavisno novinarstvo (CIJ) iz Budimpešte.

Poziv na konkurs (download)
Aplikacioni formular (download)


*Ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o status i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/99 I mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Loši dani za... Jačanje podrške medijima...