search icon Arhiva

Javni poziv za prijavu saradnika/saradnica

Zavod za kulturu Vojvodine (Zavod) i Novosadska novinarska škola (NNŠ) pozivaju saradnike za potrebe aktuelnih i budućih istraživanja na području kulture i medija. Saradnici će biti u prilici da učestvuju u edukativnim i istraživačkim projektima, da pišu i publikuju izveštaje i druge tekstove za potrebe Zavoda i NNŠ.

Zavod za kulturu Vojvodine je ustanova za stručna, naučna, razvojna i primenjena istraživanja i produkciju, afirmaciju i očuvanje kulturnih dobara. Zavod je osnovan Odlukom Skupštine AP Vojvodine od 10. jula 2003. godine.U okviru Zavod svoje delatnosti izdaje naučni časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturne komunikacije „Interkulturalnost“, časopis za kulturu nevladinih organizacija „Most“, istraživanja i druge publikacije.

Novosadska novinarska škola je organizacija civilnog društva koja se bavi razvojem i profesionalizacijom medijske sfere u Srbiji i regionu, poštuje vrednosti istine, znanja i kritičkog pristupa u višejezičnom, višekulturnom i višenacionalnom okruženju i neguje odmeren i tolerantan dijalog. Projektne aktivnosti NNŠ usmerene su na: podizanje profesionalnih kapaciteta u medijskom sektoru; monitoring i analizu medijskih sadržaja; edukovanje različitih ciljnih grupa o medijskoj pismenosti kao i javno zagovaranje koje doprinosi demokratizaciji i razvoju građanskog društva i promociji evropskih vrednosti.

Zavod i NNŠ imaju nameru da formiraju stručni istraživački tim koji bi se u skladu sa navedenim vrednostima aktivno bavio temama iz oblasti kulture i medija.

Uslovi koje bi izabrani saradnici/saradnice trebali da ispunjavaju su:
–    završene diplomske – master studije (poželjno upisane doktorske studije)
–    znanje srpskog jezika (poželjno znanje jezika nacionalne manjinei engleskog jezika)
–    zainteresovanost za kulturna, društvena, politička i druga dešavanja u vojvođanskom i širem kontekstu

Izbor saradnika/saradnica se ostvaruje na osnovu:
–    motivacionog pisma od 250 reči na srpskom jeziku
–    CV-a

Prijave kandidati/kandidatkinje treba da pošalju do 25. maja 2015. godine na e-mail: zkvnevladine@nscable.net ili office@novinarska-skola.org.rs

Jačanje podrške medijima... Sve veći problemi...