search icon Arhiva

Javni poziv za dostavljanje aplikacija za učešće na trodnevnom edukacijskom hakatonu #YouthForMILSolutions

Šta mladi u Srbiji mogu da učine kako bi unapredili svoje kapacitete u aktivnom i svrsishodnom korišćenju informacija dostupnih u medijima za sopstveni rad i aktivnosti, kao i za suzbijanje širenja „pandemije dezinformacija“, koristeći medije i informacionu pismenost kao alate delovanja?

Trodnevni hakaton[1], u kom će učestvovati 15 mladih ljudi podeljenih u 3 radne grupe, nastojaće da stimuliše atmosferu saradnje, povezivanja i rada na pronalaženju odgovora na ovo i mnoga druga povezana pitanja. Pridružite nam se, prijavite se putem ovog linka i postanite član/članica tima za pronalaženje praktičnih rešenja za probleme koje sami prepoznajete.

Poziv za prijavu zvanično je otvoren do 22. aprila 2021. za sve mlade osobe iz Srbije (18-35 godina).

 Edukacijski hakaton – šta, ko i s kojim ciljem?

Novosadska novinarska škola u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, otvara javni poziv za dostavljanje prijava za sve mlade ljude (18-35 godina) koji dolaze iz Srbije ili strane državljane s privremenim/stalnim boravkom u Srbiji, da nam se pridruže u trodnevnom onlajn hakatonu posvećenom pronalasku ideja i rešenja za pitanja i probleme u vezi sa medijskom i informacionom pismenošću. Hakaton će biti organizovan od 26. do 28. aprila 2021. a organizatori će snositi sve troškove participacije za 15 učesnika/ca.

Hakaton se organizuje u sklopu projekta „Mediji za građane – građani za medije“ koji finasira Evropska unija, a u Srbiji je projekat podržao i Pokrajinski sekretarijat za finansije.  Projekat je pokrenut 2018. godine sa ciljem razvoja kapaciteta civilnog sektora za unapređenje medijske i informacione pismenosti u regionu.

Sveprisutni trend širenja dezinformacija u medijskom i onlajn svetu, podstaknuto i potpomognuto širenjem neproverenih vesti i novosti o COVID-19 i drugim temama, doveo je sve veći broj (mladih) ljudi u stanje zbunjenosti i zablude, i tako ih ostavio bez adekvatnih alata za delovanje. Medijsko i informaciono opismenjavanje stanovništva, a naročito omladine koja u najvećem procentu aktivno učestvuje u kreiranju i konzumaciji onlajn sadržaja, ima ključnu ulogu u rešavanju ovog izazova.

#YouthForMILSolutions je zamišljen kao trodnevno onlajn druženje i takmičenje za mlade iz cele Srbije o korišćenju znanja iz medijske i informacione pismenosti, kao alata za osmišljavanje inicijativa i inovativnih rešenja za efektivno prepoznavanje i svrsishodno korišćenje informacija iz javno dostupnih medijskih izvora, kao i suzbijanje kreiranja i širenja dezinformacija i drugih tipova podataka u različite svrhe.

Koga tražimo, šta nudimo, kako se možete prijaviti?

Kriterijumi za učešće

Prijave su otvorene za:

–  Sve mlade ljude (18-35 godina) iz Srbije ili strane državljane s privremenim/stalnim boravkom u Srbiji

– Mlade osobe koje su aktivne u području medija ili obrazovanja, koji imaju afinitet prema oblastima medija, obrazovanja, prema društvenom aktivizmu i rešavanju problema

– Mlade koji imaju iskustvo u neformalnim obrazovnim procesima

– Mlade koji dobro poznaju engleski jezik

Zainteresovani mladi ljudi se mogu prijavljivati pojedinačno ili u timovima do 5 članova. Komisija će, na osnovu kvaliteta i motivacije iskazane u prijavnom obrascu, odabrati 15 najuspešnijih pojedinačnih/grupnih prijava i pozvati učesnike da se pridruže projektnom timu na trodnevnom onlajn događaju.

Projektni tim će, na osnovu nominovanih ideja i nacrta opisanih u pristiglim prijavama, odabrati i zaokružiti tematske celine kojima će se voditi izabrani učesnici i predložiti konačne sastave radnih timova (ukupno 3 tima po pet učesnika/ca). Projektni tim će uz konsultacije sa stručnjacima iz različitih područja, nastojati da mapira ona područja i sfere u kojima se mogu ponuditi realna i konkretna rešenja u okviru zadatih parametara hakatona.

Teme koje nas zanimaju

Posebno smo zainteresovani za rešenja u području:

–        Kako omogućiti veću prisutnost naučno utemeljenih informacija i naučnika kao sagovornika u medijskim tekstovima? U uslovima panedmije, klimatskih promena, globalnog zagrevanja, glas nauke, naučnika koji mogu ponuditi utemeljene i kredibilne informacije, čini se zagušen obiljem izvora informacija, kako u medijima, tako i na društvenim mrežama. Šta možemo učiniti da unapredimo saradnju između naučnika, novinara, korisnika društvenih mreža, da pojačamo prisutnost i značaj nauke u svakodnevnom procesu informisanja?

–        Kako mladi ljudi vide društvene mreže u budućnosti? Kako bi izgledale platforme za umrežavanje koje podrazumevaju sigurnije onlajn okruženje, bez govora mržnje, podsticanja na nasilje, lažnih vesti? Šta bi bili ključni postulati takvih mreža?

–        Kako se pripremiti za medije budućnosti? Šta su ključni izazovi i kako pomoći mladima da ih savladaju? Dezinformacije, deep-fakes, teorije zavere, promenjeni obrasci produkcije medijskih sadržaja neki su od trendova koje vidimo poslednjih godina. Mnogo energije se ulaže u osposobljavanje mladih da prepoznaju i suzbiju ovakve sadržaje kroz treninge, IT rešenja. Tragamo za inovativnim idejama kako mladima pomoći da prepoznaju i savladaju izazove u medijskom okruženju.

–        Kako dopreti do pojedinaca i organizacija koje šire teorije zavere? Kako razgovarati sa onima koji veruju u teorije zavere i dele ih na svojim profilima, potkopavajući na taj način razvoj svesti o važnim društvenim problemima. Tragamo za idejama o načinima pokretanja konstruktivnog dijaloga, ubeđivanja bez osuđivanja, zasnovanog na znanju, činjenicama i uvažavanju stavova i načina razmišljanja.

–        Kako u nastavnom procesu zainteresovati mlade za učenje o medijima? Tražimo preporuke i kreativna rešenja za nastavnike i profesore, iz ugla učenika i učeničkih klupa. Šta je mladima zanimljivo u medijima, i kako im nastavnici mogu pomoći da svoje interese razviju dalje i nauče više o ulozi medija i medijskom okruženju?

–        Medijska i informaciona pismenost kao alat podrške u pronalasku i korišćenju referentnih informacija za naučni rad, i podizanje vlastite referentnosti u delovanju u javnoj sferi.

Ova lista tema nije konačna. Ohrabrujemo zaniteresovane učesnike da nominuju teme, probleme i ideje za rešenja koja oni smatraju važnim, a tiču se medija, razumevanja njihove uloge, sigurnog i savesnog uživanja slobode izražavanja.

Zainteresovani učesnici će u prijavnom obrascu predstaviti problem koji bi pokušali da reše i inicijalnu ideju za rešenje.

Postoji mnoštvo mogućnosti za koncipiranje ideja i realizaciju projektnih predloga, a na učesnicima je da se odluče kako će usmeriti svoj timski rad.

Konačno rešenje na čijem razvoju će timovi raditi tokom hakatona može imati razne forme:

–        Jasno koncipirane, izvodljive i realistične preporuke za ključne aktere u ciljnoj oblasti

–        Edukativni materijali razvijeni sa planom distribucije ka ciljnim grupama

–        Razvijeni realistični zagovarački planovi, sa jasnim ciljevima i identifikovanim ciljnim grupama, kanalima komunikacije

–        Nacrti IT rešenja koji mogu pomoći u rešavanju problema

–        Kreativna intervencija zasnovana na delovanju u zajednici

 Prijave za učešće

Prijava za učešće se sastoji od onlajn formulara sa konkretnim pitanjima vezanim za identitet i motivacije aplikanata i pitanja u vezi sa problemom i rešenjima koja predlažu. Prijavu za učešće je moguće popuniti klikom na link. Poziv za dostavljanje prijava je otvoren do 22. aprila, zaključno sa 23:59 CET. Prijave koje budu poslate nakon isteka roka neće se uzimati u razmatranje. Izabrani učesnici će biti kontaktirani putem mejla.

Šta je uloga izabranih učesnika i šta mogu očekivati?

Učesnici su starosti od 18 do 35 godina. Naša namera je sasvim jasna: želimo da identifikujemo one koji su inovativni kreatori i vođe; one koji su već uključeni u dijalog o temama i problemima iz društvenih zajednica u kojima učestvuju; one koji su već uložili napor u unapređivanje društva u najširem smislu; one koji su spremni za delovanje.

Učesnici hakatona će zajednički raditi na razvijanju ideja koje se zasnivaju na metodologiji prilagođenoj identifikovanim tematskim celinama. Cilj hakatona nije samo identifikacija problema i pronalazak adekvatnih idejnih rešenja, već dalji razvoj debate i tematskih kompetencija učesnika, kao i unapređenje veština u korišćenju dostpunih alata za uključivanje, razumevanje i rešavanje zadatih problema. Učesnici će, prevashodno kroz zajednički rad i interakciju, kreirati i mrežu aktivnih mladih koji će stečeno znanje i iskustva prenositi na druge mlade iz svojih lokalnih zajednica, osiguravajući da više mladih ljudi preuzme aktivnu i vodeću ulogu u sličnim aktivnostima.

Učešće u hakatonu ne podrazumeva nikakvo predznanje na temu medijske i informacione pismenosti, niti visok stepen predznanja u oblasti programiranja ili informacionih tehnologija. Štaviše, rešenja ne moraju biti utemeljena u IT oblasti, već mogu biti rezultat kreativnog razmišljanja i rešavanja problema temeljenih na znanju i dostupnim resursima. Svakom timu koji učestvuje u projektu pružiće se stručna pomoć od najmanje jednog stručnjaka/inje za područje izazova na kojem rade ili problema koji nastoje da reše.

Hakaton će trajati dva i po dana i zahtevaće neprekidno učešće izabranih učesnika u trajanju od 6-8 sati dnevno, od 09:00 do 16:00. Hakaton će se održati na Zoom platformi i uključivaće grupne aktivnosti na razmeni iskustava i dijaloga između učesnika, zajedničke sesije s mentorima i eksperitma. Program hakatona će biti fokusiran na izgradnju poverljive, otvorene, sigurne i reflektirajuće atmosfere kako bi se razvilo kreativno, inovativno i kritičko promišljanje učesnika i podstaknuo duboki odnos između učesnika i tema na kojima rade. Program hakatona će se graditi na iskustvima učesnika, nadopunjenim doprinosima stručnjaka.

Učesnici će dobiti uputstvo o standardizovanom načinu predstavljanja svoje ideje/rešenja pred komisijom za odabir najboljeg rešenja.

Nakon završetka timskog rada na pronalaženju rešenja ili pokretanju inicijativa za adekvatno saniranje određenog problema, stručna komisija će odabrati najbolje i najkonkretnije idejne prijedloge, a na osnovu sledećih  kriterijuma:

Doslednost

Da li je pitanje (problem) koji su identifikovali učesnici zaista društveno prepoznato kao pitanje od značaja ili problem koji se treba ili ga je moguće rešiti?

Da li ponuđeno rešenje-ideja zaista adresira ona pitanja/problem koji su učesnici identifikovali kao centralni fokus njihovog rada?

Da li ponuđena rešenja logički prate osnovnu idejnu zamisao rešavanja identifikovanog pitanja-problema?

Da li se ponuđeno rešenje-ideja nadovezuje na ranije projekte i rešenja, kao i na koji način upotpunjava razumevanje problema-pitanja koja se nastoje rešiti?

Izvrsnost i relevantnost

Da li je predlog originalan i da li na jedinstven način pristupa identifikaciji i rešavanju pitanja-problema?

Da li su planirani koraci, ciljevi i rezultati relevantni za prioritete i potrebe korisnika koji će idejno rešenje koristiti?

Da li se rešenje adekvatno uklapa u okvir zadatih tema i da li na prikladan način koristi MIP kao alat za adresiranje identifikovanog pitanja-problema?

Izvodljivost i održivost

Da li su učesnici identifikovali indikatore uspeha ka ostvarivanju prethodno identifikovanih ciljeva ponuđenog rešenja? Tj. da li su identifikovani glavni faktori koji utiču na uspeh ili neuspeh u ostvarenju ciljeva?

Kako se upravlja aktivnostima; da li postoji jasna sekvenca koraka, raspodela uloga i novca? Kako to utiče na rezultate?

Kakav je odnos između budžeta i rezultata ponuđenog rešenja?

Da li su se aktivnosti mogle realizovati na drugi način? Da li su se mogli postići isti efekti sa manjim troškovima?

Da li je planirana podrška ili učešće drugih aktera u jačanju kapaciteta idejnog rešenja i aktivnosti u okviru realizacije zacrtanih ciljeva?

Da li je pristup upravljanja aktivnostima, uključujući uloge zainteresovanih strana i koordinaciju između partnera, jasan i precizno određen?

Da li su identifikovani rizici i da li su planirane „back up“ aktivnosti u slučaju nastupanja okolnosti pod kojima se određeni koraci ne mogu ostvariti?

Da li je razmatrana mogućnost probijanja vremenskog okvira planiranog za realizaciju aktivnosti?

Da li su razmatrane mogućnosti nastavka projekta i na koji način se planiraju osigurati dodatna sredstva?

Uticaj

Da li su učesnici identifikovali indikatore koji će pokazati promene koje donosi njihovo rešenje u odnosu na prethodno stanje?

Da li postoje indikatori merenja zadovoljstva korisnika i partnera implementacijom rešenja i rezultatima?

Da li su učesnici planirali da uključe neke indikatore kojima bi testirali-merili mišljenja krajnjih korisnika?

Da li su učesnici planirali da testiraju u kolikoj meri su korisnici imali koristi od predloženih aktivnosti?

Da li je napravljena ocena-procena spoljnih faktora koji utiču na rešenje i u kolikoj meri se rešenje može prilagoditi tim faktorima?

Nagrada za pobednički tim biće dodeljena u formi sredstva početnog kapitala za dalje razvijanje ideje i inicijative, u iznosu od 1.000 EUR. Sva rešenja će biti predstavljena svim učesnicima koji su takođe nominovali svoje predloge kao rešenja za izazove na hakaton događajima koje organizuju partneri Novosadske novinarske škole iz drugih zemalja Zapadnog Balkana u okviru regionalnog projekta.

Email za pitanja učesnika: milica@novinarska-skola.org.rs

Odredbe o autorskim pravima i odgovornosti: Idejna rešenja hakatona moraju biti originalni radovi, ne smeju biti kopirana ili adaptirana rešenja drugih autora. Radovi ne smeju biti ranije objavljeni, nisu predmet drugog konkursa, niti su predmet prava ili potraživanja trećih strana. U slučaju kršenja u odnosu na treće strane i autorska prava drugih osoba ili grupa, biće isključiva odgovornost učesnika. Učesnici konkursa snose punu pravnu odgovornost za svako protivpravno ili nečasno postupanje. Dobitnici nagrada ne prenose autorska prava originalnog pobedničkog dela organizatorima, ali su obavezni da u svojim promotivnim materijalima naznače podršku koju su dobili. Organizatori i donatori zadržavaju pravo predstavljanja rezultata hakatona u svrhu promocije pružene podrške, projekta ili delovanja, bez ograničenja u teritorijalnom ili vremenskom smislu. Organizatori nisu odgovorni za štetu nastalu davanjem netačnih ili zastarelih podataka od strane aplikanata-učesnika.

[1] Reč hackathon je kombinacija reči „hack“ (upasti, pristupiti) i „marathon“ (maraton). Praktično, radi se o grupnim takmičarskim događajima (onljan ili uživo) u kojima manje ili veće grupe ljudi zajedno programiraju s ciljem identifikacije srži određenog problema i pronalaska adekvatnih rešenja u okviru teme povodom koje su se sastali. Neka od rešenja mogu npr. biti web stranica, desktop ili mobilna aplikacija. Hakatoni u proseku traju 24 sata i u tom razdoblju svaka grupa koja se takmiči pokušava na što bolji način rešiti identifikovane probleme.

 

 

 

ISTRAŽIVANJE: Narativi koji... Tradicionalni mediji nisu...