search icon Arhiva

Kako su poreznici udavili „Kikindske”

Vlasnik i glavni urednik Kikindskih, Željko Bodrožić, suočen sa izvesnim zatvaranjem novina zbog greške poreskih organa, uputio je otvoreno pismo javnosti koje Novosadska novinarska škola prenosi u celosti.

Čitajući „Izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija” Saveta za borbu protiv korupcije, proključao sam od besa i zaplakao od muke. Bukvalno je tako bilo, pošto sam već sluđen činjenicom da novine koje vodim u ovom trenutku nemaju više načina da izlaze zbog prinudne naplate koju nam je nametnula Poreska uprava, pa me je saznanje kako su odabranim medijima, pre svega Pinku, poreski dugovi prolongirani i opraštani – dotuklo.

Već tri meseca račun izdavača „Kikindskih” je u blokadi zbog duga za akontaciju poreza na dobit. Nismo uspeli od septembra prošle godine, kada smo utvrdili grešku, do pre dve nedelje da žalbama i molbama ubedimo rukovodioce filijale Poreske uprave u Kikindi i Regionalnog odeljenja u Novom Sadu kako nam je obračunata akontacija 150 puta veća od stvarne i kako nema smisla da nam se ta suma naplaćuje. Na osnovu naše izmenjene poreske prijave predate u septembru, priznato nam je jedino da od oktobra plaćamo akontaciju u visini od 482 dinara, ali već obračunata akontacija (mesečno preko 73 hiljade) za prvih devet meseci u 2014. godini, bez obzira na to što se radi o utvrđenoj grešci – mora biti plaćena.

Tako su poreznici 1. decembra 2014. godine doneli rešenje o prinudnoj naplati sa računa izdavača „Partizanska štampa doo”. Platili smo ili nam je skinuto sa računa do sada skoro 300 hiljada dinara, a dugujemo još oko 400 hiljada (kamata svakodnevno uvećava dug, a on raste i zbog neplaćenih poreza i doprinosa za plate u prethodna tri meseca).

Nisu uspeli da nam pomognu ni ministar Ivan Tasovac i njegov pomoćnik Saša Mirković, koji su se zainteresovali za slučaj i obratili se Poreskoj upravi, ali im je odgovoreno da je tako kako je, i tačka. Nakon sastanka u Ministarstvu shvatio sam da su naše poreske akontacije munjom u kamen uklesane i da ne postoji niko ko ih može poništiti.

U Poreskoj upravi u Kikindi mi je objašnjeno da po isteku roka za predaju završnih izveštaja za 2014. godinu (kraj juna 2015), ako se utvrdi da smo po akontacijama platili više nego što je definitivno utvrđeni porez na dobit, imamo pravo da tražimo povraćaj novca ili da nam taj više plaćeni porez ostane u pretplati. A po našim bilansima, što vide i u Poreskoj upravi, naš porez na dobit u 2014. godini iznosiće oko 6.000 dinara, a ukoliko isplatimo sve što nam se u ovom trenutku potražuje prinudnom naplatom, imaćemo u pretplati preko 600 hiljada dinara?!

Međutim, mi nemamo para da isplatimo obračunate akontacije, a zbog te blokade u januaru smo bili lišeni mogućnosti da konkurišemo na opštinskom konkursu za medijske projekte, početkom februara nismo mogli da predamo ponudu na javnom tenderu Opštine za oglašavanje, kao ni projekat na konkursu Ministarstva kulture i informisanja, i na koncu – ne možemo više ni da izdajemo novine (u prethodna tri meseca smo iscrpeli sav novac sa trezorskog računa, koji nije blokiran, a i zahvaljujući prijateljima Kikindskih i razumevanju štamparije „Forum” odštampali smo nekoliko brojeva) – nemamo za štampu, isključeni su nam telefoni i internet, nemamo plate i honorare, dugujemo za kiriju…

Znači, zbog poreskog duga, koji i nije dug, već je pretplata za porez na dobit, Poreska uprava nas je bez milosti udavila!

U odgovoru na našu žalbu, načelnik Regionalnog odeljenja PU iz Novog Sada Jovan Keravica, između ostalog, citira Zakon o poreskoj upravi i poreskoj administraciji, i navodi da Poreska uprava „može u celosti ili delimično odložiti plaćanje poreskog duga pod uslovom da njegovo plaćanje na dan dospelosti predstavlja za poreskog obveznika neprimereno veliko opterećenje i nanosi bitnu ekonomsku štetu”.

Može, ali za našeg izdavača, po svemu sudeći, to ne važi, iako je ovaj član Zakona o poreskoj upravi kao napisan za naš slučaj, ako već neće da nam priznaju pozivanje na grešku i dalju bespredmetnost naplate akontacija.

Ali, kako otkriva pomenuti „Izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija” Saveta za borbu protiv korupcije, za neke povlašćene medije, pre svega za Pink i Željka Mitrovića, koji imaju stvarne poreske dugove (a ne akontativne), i to u visini od 760 miliona dinara, poreznici su se potrudili da iskoriste valjda sve članove svih zakona koji omogućavaju odlaganje prinudne naplate (pročitajte Izveštaj i uverite se, strane 143-153).

Prošlog petka, 27. februara, odštampali smo 848. broj Kikindskih, a za naredni, ukoliko se ne desi neko čudo, nemamo rešenje. Vrtimo se u začaranom krugu i ostaje nam, izgleda, da tihujemo do jula i da tada tražimo od Poreske uprave povraćaj novca, pa ako se i kad se odobrovolje da vrate oteto, tek onda da pokušamo da obnovimo novine.

Dan u tvojim... Budućnost štampe