search icon Arhiva

Koga su mediji izabrali a šta su partije nudile 2014?What are the parties offering and whom the media choose in 2014?

(Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje; februar – jun 2014)

Novosadska novinarska škola i u predizbornoj kampanji 2014. godine sprovodi monitoring medija kako u Vojvodini, tako i u Srbiji. Monitoring medija jedan je od najboljih alatki za praćenje društvene uloge medija i profesionalnosti kojima mediji pristupaju svojim zadacima, a vreme izbora je najosetljivije doba kada mediji imaju ključnu ulogu u kreiranju stavova birača i time i u određenju kursa kojim će cela država krenuti u narednom periodu.

Osim tradicionalnih elektronskih medija sa teritorije Vojvodine, ovaj put prate se i sajtovi stranaka koje su predale svoje liste kandidata kao i štampani mediji sa teritorije Srbije uz podršku organizacije Njuz.org.

Projekat podržava Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje.

Koordinatorka projekta iz NNŠ: Marina Grnja, marina@novinarska-skola.org.rs.

(Provincial Secretariat for Culture and Media; February – Jun 2014)

Just like in previous years, the Novi Sad School of Journalism is conducting a media monitoring during the pre-election campaign.

Media monitoring is one of the best tools for measuring the level of respecting the social role and professionalism of media, especially during the pre-election campaign which is the most sensitive and most critical period where influence of the media is huge because it can easily make an impact to the results of the elections thus the whole political, social and economical course the state will take on in the next four years.

Except the traditional electronic media from the territory of Vojvodina, this time we analyze the web-pages of political parties that handed in the candidate lists as well as the print media from the territory of Serbia with the support of Njuz.org organization.

The project is supported by the Provincial Secretariat for Culture and Media.

Project coordinator from NSSJ: Marina Grnja, marina@novinarska-skola.org.rs.

Medijski trening za... Održan drugi deo...