search icon Arhiva

Medijska pismenost za profesore OŠ „Prva vojvođanska brigada“

U okviru programa stručnog usavršavanja prosvetnih radnika i radnica o medijskoj pismenosti, ovog vikenda, u organizaciji Novosadske novinarske škole, održana je radionica za 27 nastavnika osnovne škole „Prva vojvođanska brigada“ u Američkom kutku.

Program Novosadske novinarske škole „Novinarska radionica – medijska pismenost” akreditovan je od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV).

Ovaj edukativni program ima zadak da osposobi prosvetne radnike da kroz proces analize medijskih sadržaja upoznju svoje učenike sa medijskim porukama i razlozima zbog kojih je ona proizvedena.

Novosadska novinarska škola program medijske pismenosti realizuje od 2006. godine. Do sada je edukovano preko 300 prosvetnih radnika osnovnih i srednjih škola na teritoriji Vojvodine.

Medijska pismenost se najčešće definiše kao sposobnost razumevanja, čitanja, pronicanja u srž medijskih tekstova, odnosno sposobnost da se na različite načine sagledavaju, analiziraju, evaluiraju i kreiraju medijske poruke.

To znači da bi medijski pismena osoba trebalo da bude osposobljena da kritički misli i analizira najrazličitije forme izražavanja, to jest da se sticanjem veština koje podrazumeva medijsko obrazovanje ili medijsko opismenjavanje stiče veštine koje imaju najširu primenljivost i presudne su za kvalitetno funkcionisanje i izražavanje u savremenoj kulturi.

Po UNESKO dokumentu iz 1998. godine edukativni program medijska pismenost ima ulogu u „Zaštiti maloletnika i ljudskog dostojanstva kroz audiovizuelne i informacione usluge”. Ovaj dokumet takođe ukazuje na to da medijska pismenost nije izolovano znanje, ono „uvezuje” saznanja koje se izučavaju u nastavi maternjeg jezika, sociologije, istorije, psihologije, likovnog vaspitanja, građanskog vaspitanja itd.

U Srbiji je nastavnim planom i programom za časove maternjeg jezika i građanskog vaspitanja predviđeno da se učenici upoznaju sa medijima i medijskim žanrovima. Medijska pismenost se od 2005. godine u obrazovnom planu i programu pojavljuje u tri nastavne jedinice u okviru građanskog vaspitanja i maternjeg jezika.

Realizacija sledećeg seminara zakazana je za mart mesec.

Za više informacija o programu možete se obratiti koordinatorki Tijani Femić putem mejla na adresu tijana@novinarska-skola.org.rs ili telefonom na broj 021/42 42 46.

Medijski trening za... Održan drugi deo...