search icon Arhiva

Kovčežić – pripovetke na jezicima nacionalnih manjina

(Radio Novi Sad, 1. oktobar 2016 – 1. maj 2017.)

Projekat „Kovčežić“ posvećen je obogaćivanju ponude audio-pripovetki na jezicima nacionalnih manjina, kao i podsticanju multikulturalnosti na prostoru Vojvodine. Pored negovanja pozitivnih vrednosti, kreativnosti i standardnog jezika, audio-forma pripovetke omogućava stvaraocima književnosti za decu da svojim delima podare dodatnu vrednost, oživljavajući ih u novom medijskom formatu. Ovakve audio pripovetke takođe će biti dostupne slepoj i slabovidoj deci. Tokom osam meseci trajanja projekta, u produkciji Novosadske novinarske škole biće kreirano 128 audio-pripovetke na mađarskom, rumunskom, rusinskom i slovačkom jeziku

Projekat se realizuje u saradnji sa Radiom Novi Sad.

Koordinator projekta: Stefan Janjić, stefan@novinarska-skola.org.rs

Monitoring predizborne kampanje... Jačanje podrške medijima...