search icon Arhiva

Kultura kroz oko medija Culture through the eye of the media

(Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, jun – decembar 2013.)

Osnovni cilj projekta bio je utvrđivanje jasnog stanja izveštavanja o kulturnim sadržajima na Radio-televiziji Vojvodine i drugim vojvođanskim emiterima, sa akcentom na interkulturalnost, kvantitativno-kvalitativnom analizom medijskih sadržaja i iznalaženje i promovisanje primera dobre prakse.

U 2013. godini monitorovani su sadržaji iz kulture na javnom servisu, ali i nekoliko višejezičnih radija koji emituju na teritoriji Vojvodine.

Korpus je obuhvatio pregled emisija iz kulture, monitoring prototipičnih emisija kao i dubinske intervjue sa urednicima emisija iz kulture. Rezultati monitoringa su u elektronskom fomatu objavljeni na sajtu Novosadske novinarske škole.

Rezultati monitoringa koji je rađen u okviru projekta „Kultura kroz oko medija“ inkorporirani su u veliko izveštavanje o slobodi i transparentnosti medija koje se realizuje u okviru projekta „Medijska observatorija“.

Koordinatorka projekta iz NNŠ: Marina Grnja, marina@novinarska-skola.org.rs

(Provincial Secretariat of Culture and Public Information, June – December 2013)

The main objective of the project was to identify the situation in reporting on cultural topics at Radio Television of Vojvodina and other Vojvodinian radio stations, with an emphasis on interculturalism, by using quantitative and qualitative analysis of media content, and finding and promoting good practices. In 2013 we monitor the content about cultural topics on the public media service of Vojvodina and a few multilingual radio stations on the territory of Vojvodina.

The corpus has included TV and radio shows about cultural topics and in-depth interviews with the editors of the cultural programs.

The monitoring results are published on the Novi Sad School of Journalism website. Results of the monitoring that are made within the framework of the project „Culture through the eye of the media“ are incorporated into the big reporting on media freedom and transparency within the project „Media Observatory“.

Project coordinator from NSSJ: Marina Grnja, marina@novinarska-skola.org.rs

Kako ocenjujete slobodu... Unapređenje veština A-COP...