search icon Arhiva

Unapređenje veština A-COP grupe za istraživanje korupcije u policiji

Šta sve predstavlja korupciju u policiji i koji sve „alati“ za istraživanje ove pojave postoje, bile su teme prvog treninga za predstavnice i predstavnike organizacija članica A-COP grupe. Učesnici treninga koji je održan od 31. maja do 2. juna na Mokroj Gori bili su i predstavnici Sektora unutrašnje kontrole policije (SUKP), kao i Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS).

Uvodnu prezentaciju održali su istraživači BCBP, Predrag Petrović, Saša Đorđević i Marko Savković. Oni su preneli iskustva i znanja stečena tokom realizacije više projekata na temu treninga, od kojih je najvažniji „Mapa rizika od korupcije u sektoru bezbednosti Srbije“.

Učesnici treninga su se upoznali sa više praktičnih „alata“ za istraživanje korupcije u policiji, a od predstavnika SUKP su saznali šta je sve – u praksi – korupcija u policiji. kao i da oni sami, diskutujući utvrde šta ona sve može biti. U radu, insistiralo se na prenošenju praktičnih znanja, kako bi studije slučaja, planirane projektom za jesen, bile realizovane.

Drugog dana treninga Saša Đorđević je pokušao da utvrdi u kojoj meri se organizaciona kultura policije može uzeti kao uzrok i rodno mesto korupcije. Zatim je usledio panel na kome su učesnici slobodno diskutovali sa predstavnicima SUKP.

Glavni problemi unutrašnje kontrole policije

Predstavnici SUKP su u prvi plan istakli sledeće probleme: manjak ljudi na raspolaganju (u četiri regionalna centra ovog Sektora radi približno stotinu policijskih službenika, dok su potrebe procenjene na četiri do šest puta veći broj); nedostatak finansija potrebnih da se nabavi još savremenija oprema; kao i određeni problemi koji su vezani za upravljanje ljudskim resursima, poput mentorisanja i vođenja karijere policajaca koji su tek stupili u službu. Očekivani prelazak na tzv. tužilačku istragu takođe vide kao rizik, ako se sagledaju trenutni kapaciteti tužilaštva, odnosno policije.

Nakon što su predstavili tri slučaja iz novije prakse Sektora, panelisti su istakli da računaju na podršku građana, da svako slobodno bira hoće li prijaviti korupciju ili ne, ali i istakli da, u onoj meri u kojoj su građani spremni da istraju u svojoj saradnji sa SUKP, ne moraju da strahuju od dalje odmazde; odnosno, da odustajanjem od te saradnje samo čine uslugu kriminalcima.

Napredna pretraga javno dostupnih baza podataka

Najveći deo programa treninga realizovali su novinari-istraživači iz CINS-a Branko Čečen, Bojana Jovanović i Stevan Dojčinović. Oni su predstavili iskustava koja su stekli radeći na višestruko nagrađivanim istraživanjima veza između organizovanog kriminala i politike. Ujedno su podelili i svoje veštine: kako uspostaviti i negovati izvore informacija; koje su to prateće radnje bez kojih nije moguće realizovati dobar intervju; kao i to šta se sve može postići korišćenjem prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Najzad, otkrivene su mogućnosti pretrage informacija na javno dostupnim bazama podataka koje, sve i da ne sadrže krajnju informaciju za kojom se traga, mogu pomoći u građenju studije slučaja.

Izvršni direktor BCBP Predrag Petrović održao je prezentaciju karakteristika studije slučaja kao metode istraživanja, sa ciljem pripreme članova A-COP grupe za izvođenje pojedinačnih studija slučaja. Precizirano je koje elemente svaka od pet studija slučaja mora sadržati, dok su učesnici iskoristili priliku da pojasne probleme na koje će se one odnositi.

Trening je okončan potpisivanjem Izjave o namerama (videti prilog) – u kojoj su predstavnice i predstavnici organizacija izrazili svoju volju da radom na ovom projektu praktično doprinesu borbi protiv korupcije u policiji.

Naredni trening održaće se od 20. do 22. juna sa ciljem podizanje kapaciteta članica A-COP grupe u komuniciranju i javnom zastupanju rezultata projekta.

Trening na Mokroj Gori je organizovan u okviru BCBP projekta „A-COP: Civilno društvo protiv korupcije u policiji“ koji podržavaju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Izveštaj priredio istraživač BCBP Marko Savković

Kultura kroz oko... Orijentacija: Napred!Orientation: Forward!