search icon Arhiva

Kultura kroz oko medija Culture through the eye of the media

CILJ PROJEKTA: Osnovni cilj projekta jeste utvrđivanje jasnog stanja izveštavanja o kulturnim sadržajima na Radio-televiziji Vojvodine i drugim vojvođanskim emiterima, sa akcentom na interkulturalnost, kvantitativno-kvalitativnom analizom medijskih sadržaja i iznalaženje i promovisanje primera dobre prakse.

TRAJANJE: septembar 2013 – januar 2014.

OPIS PROJEKTA: Tokom dva meseca pratiće se specijalizovane emisije iz kulture na pokrajinskom javnom servisu i lokalnim emiterima u Vojvodini. Poseban akcenat biće stavljen na pitanja interkulturalnosti, multikulturalnosti i vojvođanski identitet. Osim na srpskom, monitorovaće se program na mađarskom, slovačkom, rumunskom i rusinskom jeziku. Rezultati monitoringa biće objavljeni na sajtu Novosadske novinarske škole.

PODRŠKA: Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

grb-vojvodineOBJECTIVE: The objective of the project is to analyze the current situation of reporting on programs about culture on the Public Service of Vojvodina and other provincial media, with an emphasis on interculturalism, by using quantitative and qualitative analysis of media content and finding and promoting examples of good practices.

DURATION: September 2013 – January 2014

PROJECT DESCRIPTION: During the two months will be monitored specialized cultural programs at the provincial public service and local broadcasters in Vojvodina. Special emphasis will be put on issues of interculturalism, multiculturalism and identity of Vojvodina. Except on Serbian we will analyze cultural program in Hungarian, Slovak, Romanian and Ruthenian. Monitoring results will be published on the website of the Novi Sad School of Journalism.

SUPPORT: Provincial Secretariat for Culture and Public Information

grb-vojvodine

Ulična akcija: Šta... Prijavite govor mržnje...