search icon Arhiva

Mediji i nove tehnologije: peer-to-peer trening za mlade

Desk Kreativna Evropa Srbija i Novosadska novinarska škola pozivaju te da učestvuješ u Forumu Kreativna Evropa 2019 kao predavač u programu Mediji i nove tehnologije: peer-to-peer trening za mlade

Ako imaš od 18 do 25 godinama i pasionirano se baviš medijima i novim tehnologijama (novinarstvo i kritika, onlajn platforme, digitalni alati, teorija medija…) – pozivamo te da prijaviš program svog predavanja ili radionice putem koje bi svoja znanja i veštine preneo/la kolegama – tvojim vršnjacima sličnog interesovanja! Ideja peer-to-peer treninga je da mladi ljudi srodnih interesovanja jedni drugima prenesu veštine i ideje koje će im koristiti u razvoju novih inicijativa, projekata, karijera… i steknu priliku da ostvare vredna profesionalna poznanstva!

Kako se prijaviti?

Na adresu valentina@novinarska-skola.org.rs pošalji nam dokument sa sledećim informacijama, i to do 18. aprila 2019:

1) Ime predavača ili imena članova tima predavača s kratkim biografijama (do 300 reči) i
kontektima (onlajn platforme, blog, sajt itd);
2) Format obuke (predavanje, prezentacija, radionica i slično);
3) Naziv obuke i temu s kratkim opisom;
4) Konkretna znanja i veštine koje će polaznici steći;
5) Trajanje radionice;
6) Očekivani broj učesnika (i da li je potrebno da imaju neka predznanja);
7) Šta je potrebno od opreme za realizaciju radionice;
8) Svoje kontakte.

Članovi Deska Kreativna Evropa Srbija i Novosadske novinarske škole oceniće prijave i odabrati do 3 najzanimljivija predloga. Obaveštenje o prihvaćenim predlozima predavača će stići do 20. aprila, kada otvaramo i poziv polaznicima da se prijave! U okviru treninga Novosadska novinarska škola održaće radionicu pod nazivom Misli kritčki o medijima i prepoznaj lažne vesti. Predavači će imati prednosti pri učešću na drugim obukama.
Radujemo se susretu!

Više o Desku Kreativna Evropa Srbija
www.kreativnaevropa.rs
www.facebook.com/kulturadesksrbija/

Fake News Tragač:... MEDIJSKA PERSPEKTIVA: MITIZI...