search icon Arhiva

Mediji o medijima, slobodi medija i novinarima

Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu, februar 2020. – januar 2021.

Pokretanje javne debate o slobodi medija zasnovane na objektivnim indikatorima kvaliteta i kvantiteta medijskog izveštavanja o medijima i novinarima, analizi mehanizama političkog i ekonomskog uticaja na medije i proceni medijskog integriteta osnovni je cilj ovog projekta.

Tokom realizacije projekta biće analizirani sadržaji pet popularnih dnevnih novina, četiri web portala TV stanica sa nacionalnom pokrivenošću kao i sajtovi udruženja novinara i regulatornih tela.

Rezultati istraživanja će biti javno predstavljeni i poslužiti kao osnova za pokretanje javne debate na ovu temu.

Prijavi se na... Unapređivanje medijskih standarda...