search icon Arhiva

Mediji u životu deteta

Ministarstvo kulture i informisanja, novembar – decembar 2019.

Projekat „Mediji u životu deteta“ doprineo je porastu nivoa medijske pismenosti kod roditelja, prosvetnih radnika i posredno dece.

U okviru projekta objavljena su 3 video zapisa i 3 propratna teksta o medijskim fenomenima koji utiču na život dece kao što je upotreba medija, štetan sadržaj, lažne i manipulativne informacije. Svi medijski sadržaji objavljeni su na sajtu Novosadske novinarske škole i podeljeni na edukativnom sajtu Digitalni pogon.

Na ovaj način su se kompleksni medijski fenomeni kao što je uticaj medija, štetan medijski sadržaj i dezinformacije približili široj publici i doprineli povećanju nivoa medijske pismenosti. Serijal je posebno targetirao roditelje dece osnovnoškolskog uzrasta i prosvetne radnike, a teme su se ticale odnosa medijskih sadržaja i publike sa posebnim akcentom na specifičnu publiku – decu.

Videjima je moguće pristupiti na sledećim linkovima:

1) Mediji u životu deteta: lažne informacije i prevare na internetu

2) Mediji u životu deteta: štetan sadržaj

3) Mediji u životu deteta: upotreba medija

Trening iz oblasti... Vebinar o dezinformacijama