search icon Arhiva

Mediji u životu deteta

Ministarstvo kulture i informisanja, novembar – decembar 2019.

Projekat „Mediji u životu deteta“ doprineće porastu nivoa medijske pismenosti kod roditelja, prosvetnih radnika i posredno dece. U okviru projekta biće kreirano 3 video zapisa i 3 propratna teksta o medijskim fenomenima koji utiču na život dece kao što je upotreba medija, štetan sadržaj, lažne i manipulativne informacije. Svi medijski sadržaji biće objavljeni na sajtu Novosadske novinarske škole i podeljeni na edukativnom sajtu Digitalni pogon.

Na ovaj način će se kompleksni medijski fenomeni kao što je uticaj medija, štetan medijski sadržaj i dezinformacije približiti široj publici i doprineti povećanju nivoa medijske pismenosti. Serijal će posebno targetirati roditelje dece osnovnoškolskog uzrasta i prosvetne radnike, a teme će se ticati odnosa medijskih sadržaja i publike sa posebnim akcentom na specifičnu publiku – decu. U video serijalu i tekstovima sagovornici će biti stručnjaci poput komunikologa, psihologa ili pedagoga koji će objasniti određen fenomen, i zatim deca, roditelji i prosvetni radnici koji će prenositi svoje iskustvo sa određenom medijskom temom. Osim izjava, video serijal će sadržati i video snimke i animacije kako bi sadržaj bio blizak i privlačan celim porodicama. Svaka video epizoda biće propraćena stručnim i analitičkim tekstom koji će biti objavljen zajedno sa videom.

Trening iz oblasti... Vebinar o dezinformacijama