search icon Arhiva

Mediji za građane – građani za medije

Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji, novembar 2018. – septembar 2019.

U okviru projekta “Mediji za građane – građani za medije” Novosadska novinarska škola će aktivno zagovarati za unapređenje politika i praksi medijske i informacione pismenosti (MIP) kao podrške demokratskom razvoju u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. Jačanjem kapaciteta i uloge učesnika Nacionalne koalicije za medijsku pismenost zagovaraće se sistemska unapređenja medijskih i obrazovnih politika. Koaliciju za MIP čini 10 eminentnih predstavnika OCD koje se bave medijima i obrazovanjem, predstvnika donosioca odluka, državnih institucija za obrazovanje, kulturu i medije, novinara, medijskih eksperata i eksperata za komunikacije, obrazovnih radnika i IT stručnjaka.

Projekat će unaprediti kvalitet javne debate i informisanost građana o važnosti kritičke analize medijskih sadržaja kao ključnog aspekta evropskih integracija i demokratizacije društva.

U okviru projekta realizovaće se saradnja različitih sektora i advokasi kampanja, organizovati javna debata o značaju MIP za evropske integracije Srbije i producirati 4 kratka video filma koja će biti promovisana na društvenim mrežama.

Ovaj projekat je deo regionalnog programa “Mediji za građane – građani za medije: Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za razvoj medijske i informacijske pismenosti na Zapadnom Balkanu” koji uz podršku Europske unije implementiraju partnerske organizacije Mediacentar Sarajevo, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni Inštitut, SEENPM.

Rad Novosadske novinarske škole na unapređenju MIP podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Unapređivanje medijske pismenosti... Osmi mart -...