search icon Arhiva

Medijski trening za Centar „Živeti uspravno“

Aktivisti i aktivistkinje Centra „Živeti uspravno“ tokom vikenda prošli su edukaciju o odnosu sa medijima u okviru projekta „Ja govorim u svoje ime“. Radionice u hotelu „Centar“ držale su koordinatorke iz Novosadske novinarske škole. Tokom treninga učesnici i učesnice zajedniči su radili na izgradnji svojih kapaciteta za predstavljanje i samozastupanje u medijima. U cilju što lakše i efikasnije komunikacije sa novinarima, na radionicama se govorilo o saradnji sa tradicionalnim i onlajn medijima, pisanju saopštenja, najava i objava za medije, pripremi za radijski i televizijski intervju, dok je ceo drugi dan pio posvećen edukaciji o korišćenju društvenih mreža. Cilj ovog medijskog treninga bio je podizanje kapaciteta osoba sa invaliditetom za samozastupanje kako u tradicionalim tako i novim medijima. U drugoj fazi projekta „Ja govorim u svoje ime“ održaće se tri tribine na kojima će učestvovati studenti novinarstva, prava i istorije, predstavnici organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom i državnih institucija u cilju uvećavanja njihovih znanja o istoriji pokreta osoba sa invaliditetom i pravima i položaju osoba sa invaliditetom u Srbiji. Osim toga doprineće se informisanju društvene zajednice o tome zašto unapređenje prava osoba sa invaliditetom unapređuje kvalitet života celokupne zajednice. Projekat u okviru kog je organizovana ova obuka podržan je od strane Mobility International USA (MIUSA) i Američke ambasade u Beogradu.

 

Konkurs: kampanja javnog... Medijska pismenost za...