search icon Arhiva

Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Konvencija Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije stupila je na snagu u decembru 2005. godine. od kada se 9. decembra i zvanično obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije.

“Srbija je pala za pet mesta na listi percepcije korupcije u javnom sektoru koju objavljuje Transparensi internešnel. U izveštaju ove međunarodne organizacije za 2022. godinu, Srbija je na 101. mestu među 180 zemalja sveta i to je najlošiji rezultat u poslednjih 11 godina”, piše BBC

 

Nažalost, korupcija je jedna od najraširenijih nepodopština u svetu „Korupcija košta svetsku ekonomiju 2.600 milijardi (2,6 biliona) dolara svake godine, govore podaci Ujedinjenih nacija, prenosi Boom 93. „Korupcija je ozbiljno krivično delo koje može da podrije društveni i ekonomski razvoj u svim društvima. Nema zemlje, regiona ili zajednice koja je imuna”, poručuju Ujedinjene nacije. Iznos od 2,6 milijardi predstavlja više od pet odsto ukupnog svetskog BDP-a. Svetska organizacija navodi da se milijarda dolara godišnje, ukradeno kroz korupciju, uzima u obliku mita.”

Jedna od najučinkovitijih alatki u borbi protiv korupcije su mediji i to pre svega istraživački novinari koji najčešće i otkrivaju  koruptivne radnje duboko ukorenjene u sistemima u kojima je,  kako se to  kaže, “zarobljena država” i institucije potpuno pasivizirane, tako da ono što bi bili demokratski mehanizmi u borbi protiv korupcije, uobičajeni u zemljama vladavine prava, ovde ne funkcionišu.

U Srbiji je razvijeno istraživačko novinarstvo i to pre svega u za to specijalizovanim medijima koji svoja istraživanja objavljuju na sajtovima ali ih na sreću prenose i barem nezavisni mediji. Preporučujemo pažni BIRN, CINS, KRIK, Insajder. Nažalost veoma retko, istražni organi javni, tužilac, i drugi instrumenti vlasti  specijalizovani za borbu protiv korupcije reaguju i koriste saznanja istraživačkih novinara da bi pokrenuli postupak i osudili često čitav lanac koruptivnih radnji u koji je, neretko, umešana i politička vladajuća elita. Ako se to i dogodi sankcionišu se oni koji su “bezvredni” pioni čitavog procesa. Strategija vladajućih elita je da s vremena na vreme pokrenu vrlo “gromohglasno” akciju borbe protiv korupcije, promovišu se u medijima sklonim vlasti, i sve se završi hapšenjem nekog ko je uzeo mito manji nego što je minimalni lični dohodak a milijarde izgubljene u vrtlogu koruptivnih radnji subjekata bliskih vlasti i samih valdajućih elita ostanu van domašaja pravosuđa.

Medijski monitoring predizborne kampanje koji od 17. novembra do 17. decembra 2023. sprovodi istraživački tim Novosadske novinarske škole ukazuje na to da korupcija nije u fokusu odabrinih najvažnijih vesti kojima se otvaraju večernje centralne informativne emisije oba javna servisa i komercijalne izuzetno gledane TV Pinka. Visoko je pozicionirana i stavljena u kontekst predizborne kampanje jedino u Dnevniku N1 koja je kablovski informativni kanal i ne doseže do broja gledalaca koji ima na primer večernji  Dnevnik Javnog servisa Srbije u 19.30. Bez obzira na to što su ovih dana istraživački novinari objavili izuzetno značajne priče sa  dokazima  i tako pokazali kakve sve koruptivne radnje zagađuju ovu kampanju i dovode u pitanje i samu legitimnost glasanja prorežimski mediji,  institucije i politička elita ne reaguju. 

Postavlja se pitanje koliko su u Srbiji mediji zaista moćni da budu “voč dog” (eng. watch dog) vladajućih elita i donosilaca odluka ili su toliko “umrtvljeni” različitim strategijama pritisaka da služe samo kao propagandni i manipulativni kanal za promovisanje populističkog diskursa najodabranijih moćnika? Takvo stanje u medijima u Srbiji traje. Da li će biti promena zavisi samo od građana i građanki. Za sada isključivo nekoliko tlevizija sa ograničenim dosegom auditorijuma ispunjava važnu medijsku funkciju “kontroliše delaovanja vlasti” u ime građana i za građane.

 

prof. dr Dubravka Valić Nedeljković

Poziv na trening... Dan ljudskih prava