search icon Arhiva

Međunarodni dan tolerancije

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) ustanovila je međunarodni dan tolerancije 1995. godine kako bi se ukazalo na neophodnost poštovanja i uvažavanja drugačijih od nas.

Reč tolerancija izvorno u latinskom jeziku znači trpljenje. Danas se ipak tolerancija ne posmatra samo kao trpljenje neke grupe, već kao veština razumevanja, prihvatanja i uvažavanja razlika.

Suprotno toleranciji je netrpeljivost i diskriminacija. Osnova netolerancije jesu predrasude, odnosno prenaglašena uverenja o drugome koja se temelje na emocijama.

Tokom prošle godine, instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti najviše je pritužbi podneseno za diskriminaciju na osnovu invaliditeta i pola (12, 9 odsto), zatim na osnovu starosnog doba (11, 8 odsto) i nacionalne pripadnosti (9,4 odsto). Ovi podaci nam kazuju da  naše društvo još uvek neguje izvesna pogrešna uverenja prema osobama sa invaliditetom i prema ženama. Međutim, istraživanje iste institucije pokazuje da sami građani kao diskriminisane grupe najviše vide LGBT populaciju i Rome.

Kada se govori o toleranciji, uglavnom se ističe štetnost diskriminacije i netrpeljivosti u društvu prema pojedincima i grupama drugačije nacije, rase, vere, pola i roda ili seksualnog opredeljenja. Pored toga, netolerancija se pokazuje i prema pojedincima na osnovu njihovih godina, pa su tako žrtve predrasuda i starije osobe ili čak mladi. Prema osobama sa invaliditetom široko je rasprostranjeno pogrešno razumevanje i upotreba sporne terminologije koja ih još više diskriminiše.

Neretko i mediji upotrebljavaju tu spornu terminologiju a u izveštavanju o osobama sa invaliditetom susrećemo i senzacionalizam, nekompetenciju i irelevantnost medijskog sadržaja, što na kraju ima značajan uticaj na položaj osoba sa invaliditetom. Novosadska novinarska škola već desetak godina realizuje projekat „Dan u tvojim cipelama“ kojim direktno podržava toleranciju prema drugom i drugačijem, sa fokusom na osobe sa invaliditetom. Rezultat projekta su zajednički realizovani televizijski paketi dostupni na sajtu NNŠ-a (www.novinarska-skola.org.rs).

Šire posmatrano, tolerancija je veština sagledavanja sveta iz tuđe perspektive i prihvatanje drugačijeg. U tom smislu, netoleranciji može da bude izložen svaki pojedinac, a ne samo onaj koji se razlikuje po navedenim svojstvima. Ujedno i svaka indvidua sama može da pokaže izvesna pogrešna uverenja prema drugoj osobi, pa čak i bliskoj.

Stoga je važno da se na ovaj dan širi poruka: tolerancija nije nikakva slabost ili trpljenje, već samo vrlina koja nam koristi.

Religija u etru... Sajber svete, čuvaj...