search icon Arhiva

Mladi protiv dezinformacija

Erazmus+ program Evropske unije, mart – decembar 2022.

Cilj ovog projekta bio je razvijanje veština za kritičku analizu medijskih sadržaja među evropskim omladinskim radnicima čime se doprinosi cilju Erazmus+ programa u pružanju mogućnosti za neformalni obrazovni i profesionalni razvoj omladinskih radnika.

Drugi cilj projekta bio je izgradnja kapaciteta omladinskih radnika za kreativno i proaktivno korišćenje medija. Učesnici su stekli prenosive veštine koje će imati potencijal da transformišu rad sa mladima od promene perspektiva u pristupu mladima kao ciljnoj grupi do korišćenja veština medija, informacija i digitalne pismenosti u svakodnevnom radu.

Direktna ciljna grupa ovog projekta bilo je 11 omladinskih radnika iz tri evropske zemlje – Srbije, Španije i Severne Makedonije.

Ovaj projekat  je odgovorio na potrebe organizacija učesnica kroz kulturnu razmenu i izgradnju kapaciteta evropskih omladinskih radnika za analizu medijskih sadržaja i dekonstrukciju lažnih vesti kroz aktivnosti međunarodnog sedmodnevnog treninga u Sremskim Karlovcima i kreiranje medijskih sadržaja u kojima su koristili znanja i veštine stečene na treningu.

Koordinatorka projekata: Milica Janjatović Jovanović, milica@novinarska-skola.org.rs

Čemu još TV... Poziv na trening...