search icon Arhiva

Monitoring izbora članova nacionalnih manjina (2014)

Period realizacije: oktobar – decembar 2014.
Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
Koordinatorka: Jelena Jovović

Novosadska novinarska škola realizuje projekat „Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2014.” Cilj monitoringa jeste da se sprovede obimna i detaljana analiza medijskog izveštavanja u periodu koji prethodi izborima kao i na sam dan izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina kako bi se utvrdilo koliko i kako mediji doprinose informisanju i afirmaciji nacionalnih manjina za izlazak na izbore. Analizira se kako mediji izveštavaju o izborima za nacionalne savete tokom predizborne kampanje, kao i karakteristike medijskog tretmana predstavnika nacionalnih manjina na osnovu kvantitativne i kvalitativne analize medijskog izveštavanja u izbornoj kampanji.

Predmet medijskog monitoringa biće odabrani štampani i elektronski mediji u Srbiji na jezicima nacionalnih manjina i na srpskom jeziku. U periodu od 01. do 26. oktobra (period predizborne kampanje i na sam dan izbora) posmatraće će se informativne emisije u elektronskim medijima i štampana izdanja na jezicima nacionalnih manjina.

Rezultati monitoringa biće objavljeni u elektronskoj publikaciji koja će biti dostupna prestavnicima državne i pokrajinske administracije, nacionalnim savetima, zavodima za kulturu nacionalnih manjina, političkim partijama, medijima, organizacijama koje se zalažu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i široj javnosti.

Biće organizovana i dva javna predstavljanja rezultata monitoringa i publikacije u Beogradu i Novom Sadu na koje će biti pozvani predstavnici svih relevantnih institucija, saveta nacionalnih manjina kao i medija.

Dodeljena nagrada najboljem... Dan u tvojim...