search icon Arhiva

Monitoring javnih servisa (2015/6)

Period realizacije: decembar 2015 – septembar 2016.
Donator: Fondacija za otvoreno društvo
Koordinatorka: Marina Kovačev

Novi Zakon o javnim medijskim servisima (2014.) obavezuje Radio-televiziju Srbije (RTS) i Radio-televiziju Vojvodine (RTV) da kroz svoje informativne, obrazovne i zabavne sadržaje ostvaruju javni interes kao mediji osnovani od građana, finansirani od građana i kontrolisani od građana. Cilj ovog projekta je da utvrdi na koji način i u kojoj meri Radio-televizija Vojvodine i Radio-televizija Srbije ostvaruju Zakonom definisan javni interes. Osim toga utvrdiće se u kojoj javni servisi meri ispunjavaju zakonsku obavezu da vode računa o društveno osetljivim grupama pri zadovoljavanju potreba u informisanju svih delova društva bez diskriminacije, kao i u kojoj meri javni servisi ostvaruju zakonska načela rada, kao što je nezavisnost uređivačke politike i druga načela nezavisnosti u odnosu na ekonomske i političke centre moći.

Centralna aktivnost projekta je šestomesečno istraživanje medijskih sadržaja u TV i radijskim programima RTS-a i RTV-a, na srpskom i jezicima nacionalnih manjina. Obučeni tim monitora tokom istraživanja će koristiti metodu kvantitavne analize sadržaja i kritičku analizu medijskog diskursa. Tokom projekta će biti organizovani i sastanci sa predstavnicima menadžmenta, istraživačkih centara i uredničkih timova javnih servisa, kako bi se unapredilo ostvarivanje programskih funkcija u skladu sa zakonom.

Rezultati istraživanja biće objavljeni u publikaciji koja će biti predstavljena direktorima javnih servisa, urednicima i novinarima kao i svim relevantnim akterima u medijskoj sferi.
Projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo

U iščekivanju efikasnijih... Za bavljenje novinarstvom...