search icon Arhiva

U iščekivanju efikasnijih javnih rasprava

Javne rasprave koje su Radio-televizija Srbije i Radio-televizija Vojvodine organizovale tokom 2015. godine učinile su značajan pomak ka približavanju javnih servisa građanima, ali su bile nedovoljno tematski fokusirane, previše orijentisane ka samopromociji i mahom nepristupačne za osobe sa invaliditetom. Rezultati istraživanja Edukacionog centra iz Leskovca pokazuju da je prosečna dužina događaja koje je organizovao RTS bila 202 minuta, dok su javne rasprave o RTV-u bile znatno kraće: 94 minuta.

Ivan Grujić iz Edukacionog centra je kao ključne nedostatke javnih rasprava izdvojio premali udeo vremena za debatu, koji je u slučaju RTS-a iznosio 25%, a na RTV-u 39%, dok bi se optimalnim nivoom moglo smatrati 50 procenata. Pored toga, Grujić navodi kako je javnosti nepoznat efekat koji su ove rasprave izazvale, budući da se rukovodstvo javnih servisa nije izjašnjavalo o konkretnim predlozima koje su građani izneli.

Maja Divac, članica istraživačkog tima, smatra da bi RTS i RTV ubuduće trebalo da jasnije formulišu temu rasprave, jer se kao reakcija na opšta načela javljaju i opšte primedbe. Divac navodi pozitivan primer Bi-Bi-Si-ja i njegovih detaljnih uredničkih i novinarskih načela, te priželjkuje da RTS i RTV, poput britanskog javnog servisa, imaju službu koja bi brzo, efikasno i pouzdano odgovarala na pitanja, nedoumice i sugestije građana.

Aleksandra Đurić Bosnić, članica Programskog saveta Radio-televizije Vojvodine, govorila je o planovima pokrajinskog javnog servisa za javne rasprave u narednom periodu. Za razliku od prošle godine, građani će u 2016. imati priliku da iskažu svoje stavove o programu RTV-a putem kreiranog upitnika, a pri odabiru lokacija gde će se rasprave odvijati vodilo se računa da budu pokrivena mesta različite veličine i geografskog položaja.

Istraživanje „Evaluacija javnih rasprava o programskim sadržajima Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine u 2015“ sproveo je Edukacioni centar iz Leskovca, a rezultati su dostupni na sajtu ove organizacije.

Okrugli sto „Pristup... Monitoring javnih servisa...