search icon Arhiva

Monitoring predizborne kampanje (2012)

Period realizacije: april – oktobar 2012.
Donatori:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Fondacija za otvoreno društvo
Koordinator:
Dubravka Valić Nedeljković

Monitoring medija u Srbiji za vreme predizborne kampanje 2012 imao je cilj da utvrdi u kojoj meri se zadovoljavaju posebni programski standardi ustanovljeni za javne emitere i druge medije, poštovanje principa nepristrasnosti i objektivnosti u tretiranju različitih političkih interesa i različitih subjekata, zalaganje za slobodu i pluralizam izražavanja javnog mišljenja, izražavanje kulturnog identiteta manjinskih etničkih zajednica, uz dodatni akcenat na momenat rodne ravnopravnosti, kao i emitovanje sadržaja o delovanju udruženja građana i nevladinih organizacija i korišćenje i razvoj savremenih tehničko-tehnoloških standarda u proizvodnji i emitovanju programa. Uz to cilj projekta bio je i da se uoči kako nove medijske tehnologije direktno utiču na društvenu promenu sa fokusom na socijalne mreže i partijske portale u kontekstu izbornog procesa. Po završenom monitoringu javno su predstavljeni rezultati istraživanja i o objavljena je publikacija Koga su mediji izabrali… A šta su partije nudile?

Mapa rizika od... Upitnik za građane...