search icon Arhiva

Upitnik za građane u vezi sa temom borbe protiv korupcije

Novosadska novinarska škola, PALGO centar i 4 opštine (Novi Sad, Sremski Karlovci, Beočin i Temerin) sprovode istraživanje o korupciji, to jest o percepciji građana u vezi sa temama korupcije i borbe protiv korupcije. Molimo Vas da izdvojite malo svoga vremena i popunite upitnike na sledećem linku:

https://www.surveymonkey.com/s/SLGzagradjane

https://www.surveymonkey.com/s/zalokalnesamouprave

Svrha upitnika je da se ispita nivo znanja i informisanost o korupciji na lokalnom nivou, percepcija o antikorupcijskim aktivnostima grada/opštine, kao i stepen učešća građana u praćenju rada lokalne samouprave.

Na osnovu rezultata:

  • Utvrdiće se potrebe za obukom na temu korupcije, transparentnosti, odgovornosti i proverljivosti rada lokalnih vlasti i definisaće se teme za buduće radionice;
  • Definisaće oblasti u kojima je potrebno poboljšati transparentost i uvesti dodatne antikorupcijske mere
  • Dobiće se smernice za poboljšanje kvaliteta informacija za građane

Hvala na izdvojenom vremenu i dobroj volji!

NNŠ

Monitoring predizborne kampanje... Promocija veb portala...