search icon Arhiva

Monitoring predizborne kampanje (2014)

Period realizacije: februar – jun 2014.
Donator: Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
Koordinatorka: Marina Grnja Klaić

Novosadska novinarska škola i u predizbornoj kampanji 2014. godine sprovodi monitoring medija kako u Vojvodini, tako i u Srbiji. Monitoring medija jedan je od najboljih alatki za praćenje društvene uloge medija i profesionalnosti kojima mediji pristupaju svojim zadacima, a vreme izbora je najosetljivije doba kada mediji imaju ključnu ulogu u kreiranju stavova birača i time i u određenju kursa kojim će cela država krenuti u narednom periodu.

Osim tradicionalnih elektronskih medija sa teritorije Vojvodine, ovaj put prate se i sajtovi stranaka koje su predale svoje liste kandidata kao i štampani mediji sa teritorije Srbije uz podršku organizacije Njuz.org.

Projekat podržava Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje.

Ko treba da... Reakcije na nove...