search icon Arhiva

Naši mediji: Inicijativa za unapređenje medijske pismenosti, dijalog i aktivizam (2023-2026)

Novosadska novinarska škola u saradnji sa partnerima Mrežom za profesionalizaciju medija Jugoistočne Evrope (SEENPM) i njenim članicama Mediacentar Sarajevo, Albanski medijski institut, Veće za štampu Kosova, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Mirovni institut i Bianet pokreće trogodišnji projekat ,,Naši mediji: Inicijativa za unapređenje medijske pismenosti, dijalog i aktivizam”.

Primarni fokus ovog projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, medijskih profesionalaca, mladih aktivista i građana kako bi unapredili svoje razumevanje trendova i izazova vezanih za slobodu medija i medijski integritet, kao i razvoj i održivost medija na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

Projekat otvara istraživačke aktivnosti koje će nastojati da identifikuju glavne trendove, rizike i mogućnosti za održivost medija u regionu, te mapiraju dobre prakse u medijskom aktivizmu kao podršku slobodi medija i medijskoj i informacionoj pismenosti (MIL). Rezultati istraživanja će se koristiti za jačanje kapaciteta medijskih OCD i drugih zainteresovanih strana za suočavanje sa izazovima u medijskom sektoru.

Profesionalni kapaciteti novinara, medija i medijskih institucija će se rešavati kroz planirano zagovaranje i angažman u nacionalnim koalicijama za medijsku pismenost. Kroz medijski aktivizam, lokalni i nacionalni mediji i drugi akteri će biti izazvani da se pozabave rodnim nejednakostima u medijima. Mladi lideri će biti osnaženi da izazovu štetne politike i prakse, da se bore protiv diskriminacije i rodnih stereotipa i da promovišu rodnu ravnopravnost kroz svoj budući rad. Kroz finansijsku podršku organizacijama civilnog društva u urbanim i ruralnim sredinama, projekat će dopreti do lokalnih zajednica u cilju unapređenja medijske pismenosti građana, promovisanju slobode i integriteta medija i suprotstavljanja polarizaciji koja proizlazi iz propagande, govora mržnje i dezinformacija.

Projekat u brojevima

– 200 predstavnika organizacija civilnog društva će biti direktno ovlašćeno da kreiraju efikasne prakse medijske pismenosti, a najmanje 18 organizacija civilnog društva u urbanim i ruralnim područjima u šest zemalja biće podržano da rade na lokalnom nivou i kreiraju akcije u ovoj oblasti.

– 70 medijskih profesionalaca i predstavnika samoregulatornih tela naučiće o stanju samoregulacije u svojim zemljama i regionu Zapadnog Balkana, te kako unaprediti etičke kodekse i standarde/prakse samoregulacije.

– 15.000 mladih ljudi će učestvovati i učiti kroz interaktivne kvizove medijske pismenosti; najmanje 500 će biti osnaženo u akcijama nacionalne koalicije za medijsku pismenost.

– 21 mladi (aktivisti, omladinski radnici, edukatori, novinari, mladi političari) će unaprediti kompetencije za medijsku pismenost i aktivizam, uključujući teme poput slobode i integriteta medija, političke ekonomije medija, medijske ekologije, digitalne participacije. 

 

Finansira Evropska unija 

 

Regionalni projekat Naši mediji: Inicijativa za unapređenje medijske pismenosti, dijalog i aktivizam sprovode, uz finansijsku podržu Evropske unije, partnerske organizacije SEENPM, Albanski medijski institut, Vijeće za štampu Kosova, Makedonski institut za medije, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut i Bianet. Ovaj članak je nastao uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj je isključiva odgovornost SEENPM-a i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Prijavi se na... Poziv novinarima i...