search icon Arhiva

Neustavno je da država osniva medije na jezicima nacionalnih zajednica

Ustavni sud Srbije je utvrdio da je neustavna odredba Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina koja predviđa da država „može da osniva i posebne radio i televizijske stanice koje bi emitovale programe na jezicima nacionalnih manjina“.

Član 17, stav 2 Zakona glasi: „Država će u programima radija i televizije javnog servisa obezbediti informativne, kulturne i obrazovne sadržaje na jeziku nacionalne manjine, a može da osniva i posebne radio i televizijske stanice koje bi emitovale programe na jezicima nacionalnih manjina.

Ustavni sud je na sednici održanoj 3. oktobra utvrdio da odredba člana 17. stav 2. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Službeni list SRJ“, broj 11/02 i „Službeni glasnik RS“, broj 72/09 – dr. zakon), u delu koji glasi: „a može da osniva i posebne radio i televizijske stanice koje bi emitovale programe na jezicima nacionalnih manjina“ nije u saglasnosti sa Ustavom.

Ustavni sud je razdvojio postupke koji se odnose na zakone iz oblasti zaštite prava nacionalnih manjina. Postupajući po Inicijativi ANEM-a, Ustavni sud je pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti sporne odredbe člana 17 Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, nalazeći da se kao sporno postavlja pitanje da li važeći pravni poredak daje mogućnost državi da osniva radio i televizijske stanice izuzev javnog servisa, koji je osnovan zakonom. Za ovakvo mešanje javne vlasti u ostvarivanje prava na slobodu izražavanja u konkretnom slučaju ne postoji legitiman osnov propisan članom 10 stav 1 Evropske konvencije, niti je ovakvo mešanje neophodno u demokratskom društvu, odnosno srazmerno.

U saopštenju ANEM-a se kaže da posle ove odluke Ustavnog suda jasno je da je neusklađenost zakona u pravnom poretku ozbiljna stvar o kojoj se mora voditi računa. Zato nije dovoljno zaustaviti se na ovoj odredbi. Slične odredbe iz ostalih pobrojanih zakona morale bi da što pre budu uklonjene iz pravnog poretka.

Projekat "Orientation Forward" Održana prva javna...