search icon Arhiva

Novosadska novinarska škola pristupila Mreži strateškog partnerstva Srbije

Na Međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Razvoj medijske i informacijske pismenosti u Srbiji i regionu“ održanoj 1. avgusta u Novom Sadu Novosadska novinarska škola je potpisivanjem memoranduma pristupila Mreži strateškog partnerstva Srbije.

Mreža strateškog partnerstva Srbije će raditi na stvaranju aktivne međusektorske platforme organizacija građanskog društva za saradnju u projektima koji se bave:

• medijima, medijskim prostorom, medijskom (i informacijskom) pismenošću,
• stvaranjem društveno odgovorne koalicije privatnog, javnog i nevladinog sektora i
• razvojem novih modela medijske i informacione pismenosti kao osnovne alatke za promociju globalnog obrazovanja, obrazovanja za održivi razvoj i postizanje milenijumskih ciljeva.

Mreža će svoje aktivnosti razvijati u tri osnovna segmenta:

• Formiranju Medija Monitoring Grupe (formalne organizacije) i stvaranje aktivne Medijske Grupe Građana i/ili Građanske medijske (interesne, neformalne) grupe u interesu stvaranje poverenja u medije podsticanjem razvoja medijske i informacione pismenosti.
• Motivisanju i osnaživanju građana zainteresovanih za aktivno uključivanje u procese medijskog i informacijskog opismenjavanje kao sto je MIL Clicks UNESCO inicijativa i
• Saradnja u osnivanju Unity in Diversity Srbije sa zadatkom da se strateško partnerstvo formira i u regionu Dunava, Balkana i Jugoistočne Evrope.

Inicijator osnivanja Mreže je Medijski edukativni centar, dok su partneri koji su Mreži pristupili potpisivanjem memoranduma u Novom Sadu, pored NNŠ i Centralnoevropska služba za prekogranične inicijative na Balkanu, Media Diversity Institute i InCentar. Tokom septembra se očekuje pristupanje još relevantnih organizacija koje se bave medijskom pismenošću.

Novosadska novinarska škola... Okrugli sto „Pristup...