search icon Arhiva

Održan trening „Javno zagovaranje“

Trening o temi „Javno zagovaranje“ u organizaciji USAID-a održan je od 25. do 27. januara 2013. godine u hotelu „Šumadija“ u Beogradu. Cilj seminara bio je unapređenje znanja i veština strategije kampanje javnog zagovaranja predstavnicima nevladinih organizacija koji su konkurisali u okviru projekta „Održivog lokalnog razvoja“.

Učestvovali su „Novosadska novinarska škola“ iz Novog Sada, „PU Zona unapređenog poslovanja“ (BID) iz Zrenjanina, „Organizacija Evropski pokret“ i „Prodor“ iz Kraljeva, „Inicijative za integracije“ (IFI) iz Vranja, „Sandžački odbor“ iz Novog Pazara, „Proaktiv“ iz Niša i „Užički centar“ iz Užica.

Seminar se sastojao od radionica o temama šta je javno zagovaranje, strategije kampanje javnog zastupanja, korišćenje medija u kampanji javnog zagovaranja, monitoring i evaluacija kampanje javnog zastupanja.

Prema rečima trenerica Snežane Stojanović i Vukosave Crnjanski javno zastupanje je proces koji traje godinama i podrazumeva niz planiranih aktivnosti, koje utiču na donosioce odluka, usmeravajući pažnju zajednice na određenu temu i donosioce odluka na odabir dobrog rešenja. Predstavlja način rada u zajednici sa građanima, za građane zasnovane na promeni politike ili promenu regulativu istakle su trenerice. Kampanju javnog zagovaranja mogu da pokreću isključivo građani. – Koncept javnog zagovaranja zasniva se na pravima, a ne na potrebama građana – zaključila je Snežana Stojanović.

Preduslov za započinjanje i uspešno sprovođenje kampanje javnog zagovaranja jesu ljudi koji nose u sebi veliku energiju i motivaciju za rešavanje definisanog problema. Od velike važnosti za postizanje cilja kampanje je dobro poznavanje legislative koja se tiče teme kampanje.

Faze, odnosno koraci u procesu javnog zastupanja jesu definisanje teme, cilja i zadataka, ciljane publike, razvijanje poruke, kanala komunikacije, izgradnja podrške, prikupljanje sredstava, plan primene, nadgledanje i ocenjivanje, kao i prikupljanje podataka.

Odabir tehnike zavisi od problema, ciljane publike i količine novca. Neke od taktika javnog zastupanja su medijska kampanja, peticije, sastanci, javne akcije, lobiranje,  javni pozivi na učešće, istraživanja. – Nemojte pretpostavljati, istražite – naglasila je Vukosava Crnjanski.

Poruka javnog zagovaranja treba da bude razumljiva, istinita, emotivna, kratka, a pre svega dosledna od početka do kraja kampanje, istakle su trenerice. Svrha poruke je uticaj na donosioca poruke i pridobijanja veće podrške. – Slogan nije poruka – rekla je trenerica Stojanović.

U jednoj od radionica učesnici seminara imali su zadatak da osmisle kampanju javnog zagovaranja za problem koji se odnosi na međuopštinski nivo. Podeljeni u tri grupe, učesnici su pravili strategiju kampanje o izabranoj temi u okviru koje su objašnjavali kontekst, snagu, odnosno slabosti, opasnosti, strategiju, koristi i taktiku javnog zagovaranja.

Na seminaru se govorilo i o važnosti medija u procesu javnog zagovaranja. Trenerice seminara istakle su da kampanja javnog zagovaranja ne može da uspe bez medija. – Kampanjom se mora baviti ciljano, promišljeno i smišljeno – rekla je Senžana Stojanović. Takođe, ukazale su i na važnost viralnog marketinga u procesu kampanje. Viralni marketing je tehnika marketinga kojom reklamu dobrovoljno prenose sami korisnici nekog proizvoda, usluge ili poruke. Primenjuje se na interenetu, gde se reklama širi brzo, često u obliku humorističkih video klipova, fotografija ili fleš igara.

Monitoring i evaluacija u procesu javnog zagovaranja predstavljeni su u poslednjem delu seminara. Monitoring kampanje odnosi se na praćenje medija koji izveštavaju o definisanom problemu, praćenje povećanja ili smanjenja rejtinga organizacije koja je inicirala zagovaranje i praćenje reakcija javnog mnenja.

Dunja Grbin

South East European... Situacija u medijima...