search icon Arhiva

Održana obuka na temu ICT tehnologije

U okviru projekta «Akademija ženskog preduzetništva – pametna investicija u program doživotnog učenja žena», koji je podržala Evropska Unija kroz svoj program «Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU», održana je petodnevna obuka na temu ICT tehnologije (Information Communications Tecnology).

Obuku su organizovali Akademija ženskog preduzetništva, Novosadska novinarska škola, i Udruženje za razvoj Horna Nitra iz Slovačke.

Edukacija je realizovana od 17. do 21. januara 2011.godine u Bačkom Petrovcu, u prostorijama Biznis inkubatora, ul. Maršala Tita 20.

Obuka je bila namenjena ženama iz opština Bački Petrovac i Bačka Palanka, koje već imaju ili žele da pokrenu svoj biznis, i nauče kako da koriste internet i savremenu tehnologiju u cilju promovisanja svojih poslovnih i profesionalnih aktivnosti.

Peter Laco, predavač iz Slovačke, tokom petodnevne edukacije je teorijski i praktično pokazao polaznicima kojim se tehnikama mogu služiti kako bi najlakše i najefikasnije promovisali delatnosti kojima se bave.

Polaznici koji su prisustvovali obuci savladali su sledeće oblasti:

– IKT i njegova primena danas

– Internet

– Publikacija na internetu

– Kompjuterska grafika

– Kreiranje i editovanje grafika koristeći slobodno dostupne alate

– Vebhosting, registracija domena, propaganda na internetu

– Praćenje posećenosti veb sajta

– Kreiranje veb stranica obradom HTML koda

– Kreiranje veb stranica pomoću WYSIWYG editora

– Web sajt proširenja i unapređenja

– Kreiranje veb stranica od strane polaznika kursa

Novi projekat Novosadske... NNŠ na Kongresu...