search icon Arhiva

Orijentacija: Napred! (2013/4)

Period realizacije: jun 2013 – maj 2014.
Donator: Evropska komisija u okviru prekogranicnog programa Hrvatska-Srbija
Koordinator:
Jelena Jovović

Osnovni cilj projekta „Orijentacija:Napred!“ jeste podizanje svesti mladih u multikulturalnom, pograničnom regionu Srbije i Hrvatske o posledicama rastuće popularnosti ekstremističkih desno orijentisanih organizacija kao i uvećavanje kapaciteta mladih predstavnika socijalnih, političkih i medijskih organizacija u cilju rešavanja ovog zabrinjavajućeg problema.

Novosadska novinarska škola projekta realizuje u partnerstvu sa Nansen dijalog centrom iz Osijeka.

U toku prve faze projekta učesnici srednjih škola obučavani su da sprovedu medijski monitoring i dubinske intervjue nakon čega je sačinjeno 10 kvantitativno-kvalitativnih izveštaja o monitorovanim medijima i 14 intervjua sa predstavnicima medija, političkih partija i naučnih radnika koji se bave ovim temema.

U drugoj fazi projekta učesnicima iz prve faze pridružuje se još mladih predstavnika političkih partija sa kojima se, nakom serije sastanaka, zajednički kreiraju Preporuke za unapređenje saradnje mladih aktivista i rešavanje rastućeg problema desno orijentisanog ekstrmizma u pograničnom regionu.

Tokom projekta kreiran je i internet sajt odaberipravo.org koji ima ulogu jedinstvenog medija na kome se objavljuju svi izveštaji, intervjui, preporuke kao i svi medijski proizvodi (članci, kratki dokumentarni film i slično) nastali u toku realizacije projekta.

Objavljena knjiga o... Ko treba da...