search icon Arhiva

Pandorina kutija

Cilj projekta: kreiranje mreže organizacija u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Mađarskoj koje će kreirati prvu mrežu za borbu protiv pedofilije na Balkanu.

Projektne aktivnosti:

–          Stvaranje baze podataka o slučajevima pedofilije koji su procesuirani (u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu iz   Novog Sada, novinarskim udruženjima i udruženjima prosvetnih radnika)

–          Pisanje Nacionalnog izveštaja u skladu sa dobijenim podacima

–          Priprema Akcionog plana za borbu protiv pedofilije

–          Edukacija u osnovnim školama

–          Promocija Akcionog plana

Trajanje: do decembra 2011. godine

Partneri: Medijske inicijative Sarajevo, Institut Stine Split, i Centar za nezavisno novinarstvo Budimpešta

Koordinatorka projekta: Jelena Vukmanović, jelena@novinarska-skola.org.rs

Finansijeri: Generalni direktorat za proširenje Evropske Komisije, Brisel

Websajt: www.pandorasbox.rs

Forum "Interupcija korupcije" Tužilaštvo i pravosudni...