search icon Arhiva

Podsticanje profesionalnog medijskog izveštavanja

National Endowment for Democracy, decembar 2018. – novembar 2023.

Ovaj projekat usmeren je na podsticanje profesionalnog medijskog izveštavanja u Srbiji uz podršku radu Fakenews Tragaču i njegovoj redakciji. Svakodnevnim praćenjem medija i dvomesečnim analitičkim izveštajima, redakcija Fakenews Tragača je identifikovala lažne i manipulativne sadržaje i informisala građane o kvalitetu štampanih, elektronskih i onlajn medija. Kako bi ohrabrili profesionalizam i sprečili dalje širenje lažnih vesti i dezinformacija redakcija je o prekršajima informisala i regulatorna tela. A dodatni doprinos unapređenju profesionalnih standarda dala je i usavršavanjem budućih i postojećih medijskih profesionalaca kroz edukativni program koji je ogranizovan tokom realizacije ovog projekta.

Naš tim je redovno pratio popularne štampane, elektronske i onlajn medije koji su postali važan izvor informacija u Srbiji. Korišćenjem profesionalnih alata za proveru činjenica i analizu medija, Fakenews Tragač redakcija, glavni urednik i novinari, identifikovali su izvore dezinformacija i objavljivali njihove dekonstrukcije na sajtu fakenews.rs. Po završetku treninga, timu su se pridružili i studenti novinarstva.

Pored toga, na svaka dva meseca, istraživački timje objavio i rezultate pet tematskih istraživanja o dezinformacijama i zastupljenosti lažnih vesti u Srbiji. Izveštaji sadrže i analizu uticaja medija na politički diskurs, širenje lažnih informacija kao i analizu kvaliteta profesionalnog izveštavanja i njegove zasnovanosti na činjenicama.

Megafon: Mladi u... Unapređivanje medijske pismenosti...