search icon Arhiva

Megafon: Mladi u misiji medijskog opismenjavanja

Czech Republic’s Official Transition Promotion Program, mart – oktobar 2019.

U okviru projekta „Megafon“ realizovane su radionice o dezinformacijama, oglašavanju, stereotipima i nasilju u medijima u šest osnovnih škola širom Srbije (Apatin, Novi Sad, Sremski Karlovci, Kraljevo, Mačkat, Novi Pazar). Nakon radionica učenici su sa svojim nastavnicama mentorkama u projektu kreirali 12 videa i 6 školskih biltena o medijskoj pismenosti koji su primer dobrog, modernog školskog časopisa. Svi kreirani materijali su objavljeni na sajtu Novosadske novinarske škole i društvenim mrežama, kao i kanalima škola koje su učestvovale u projektu. Na poslednjem događaju u okviru projekta „Megafon fest: medijska pismenost u obrazovnom sistemu“ učesnici u projektu imali su priliku da predstave svoj rad i iskustva u uvođenju medijske pismenosti u rad. U okviru događaja organizovana je i panel diskusija na kojoj su o perspektivama medijske pismenosti u obrazovanju govorili predstavnici instuticija, školstva, medija i udruženja građana. Tim Novosadske novinarske škole sastavio je Vodič za edukatore kroz medijsku pismenost kako bi mogli i samioji sadrži stručne tekstove i uputstva za realizaciju radionica o navedenim temama kako bi nastavnici mogli da ponove radionice rađene u okviru „Megafona“ i sa drugim učenicima.

Projekat „MEGAFON: mladi u misiji medijskog opismenjavanja“ podržala je Republika Češka u okviru programa Transition.

Poziv na trening... Podsticanje profesionalnog medijskog...