search icon Arhiva

Predstavljen projekat „Ladies Diary of Change“ na konferenciji u Zagrebu

Projekat Novosadske novinarske škole “Ladies Diary of Change” (Ženski dnevnik promena) predstavljen je na otvorenoj konferenciji “Women Empowerment” (Osnažvanje žena) koju je 16. februara organizovala TACSO kancelarija u Hrvatskoj u saradnji sa Evropskom komisijom. Projekat je dobio sve pohvale baš zbog specifičnosti ciljne grupe. Najveći akcenat stavlja se na rad sa srednjoškolkama iz regiona koje dolaze iz manjih sredina te zbog toga ovaj projekat dodatno dobija na značaju. Osim prezentacija projekata koje je u okviru programa za osnaživanje žena finansirala Evropska komisija, predstavnici evropskih delegacija u Hrvatskoj kao i članice kancelarije za rodnu ravnopravnost i za saradnju sa civilnim društvom govorili su o putu Hrvatske ka EU.

Paolo Brezi, predstavnik Delegacije Evropske komisije u Hrvatskoj govorio je o uticaju civilnog društva na evro-integracije. On je naglasio da država mora biti saradnik organizacijama koje potpomažu ovaj proces pridruživanja. Rekao je da civilno društvo mora rasti a da će se Evropa pobrinuti da kako civilni sektor tako i vladine institucije dobiju instrumente kako bi zajedno sarađivali u ovom procesu.

Kao ključ socijalnog i ekonomskog uspeha, Helena Štimac-Radin iz Kancelarije za ravnopravnost polova Vlade Republike Hrvatske, videla je upravo osnaživanje žena i regionalno i internacionalno umrežavanje. Igor Vidaček iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom govorio je o internim i spoljnim izazovima sa kojima se organizacije susreću u toku implementacije evropskih projekata. On je naveo da je veliki problem organizacijama iz ovog regiona obavezno sufinansiranje u određenom procentu i rekao je da je u planu formiranje fonda za kofinansiranje EU projekata u Srbiji. Da je situacija u regionu po pitanju rodne ravnopravnosti slična potvrdila je i Višnja Ljubičić, Ombudsmanka za ravnopravnost polova Hrvatske.

Henk Viser, predstavnik Evropske komisije za ovaj program održao je predavanje o temi rada na evropskim projektima. On je dao važne preporuke i savete kako da se što bolje implementiraju projekti. Čestitao je svim organizacijama rečima „Napisali ste odlične projekte. Pobedili ste. Ubedili ste EU da vas podrži. Bravo!“. Ono što je izuzetno važno u procesu rada na projektima jeste da oni budu vidljivi. Viser je naglasio da je komunikacija sa medijima i pojavljivanje kako na tradicionalnim tako i na novim medijima od izuzetnog značaja. Skrenuo je pažnju svim učesnicima konferencije da javnost mora biti upoznata u to što svi mi radimo jer nam u suprotnom neće verovati.

Tokom konferencije predstavljeno je jos 10 projekata iz regiona.

Mediji i manjine... Trening o vođenju...