search icon Arhiva

Predstavljeni rezultati monitoringa medija u Novosadskoj novinarskoj školi

U izveštavanju o izborima za savete nacionalnih manjina do najprimetnijeg kršenja novinarskog kodeksa došlo je u medijima na bošnjačkom, albanskom i mađarskom jeziku – sumirala je rezultate jednomesečnog monitoringa prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, urednica zbornika Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2014. – Koga su mediji na jezicima manjina izabrali?

Analiza medijskog diskursa pokazala je da su se među kandidatima na izbornim listama neretko javljali i novinari, što se ne može smatrati primerom dobre prakse, s obzirom na to da Kodeks novinara Srbije propisuje da novinari ne mogu da učestvuju u političkim kampanjama, niti u radu državnih organa i institucija. Zloupotreba službenog položaja bila je naročito primetna u kampanji za Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, gde su gradonačelnik Subotice i direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara javno podržali listu „Mađarska sloga“.

U sandžačkim medijima uočeno je najgrublje kršenje kodeksa, u toj meri da su se mediji, otvoreno podržavši jednu od dve kandidovane liste, grupisali u dva tabora. Izvor finansiranja medijskih kuća u najvećem broju slučajeva diktirao je uređivačku politiku, te su analitički i nepristrasni sadržaji predstavljali retkost. U fokusu medija na romskom jeziku bili su dosadašnji efekti Dekade Roma, dok su hrvatski mediji najveći prostor ustupili pitanju bunjevačke nacionalnosti.

Dr Goran Bašić iz Centra za istraživanje etniciteta rekao je kako politika koja afirmiše multikulturalnost u Srbiji nije potpuno zaokružena, te da je potrebno stvoriti pravni okvir koji će nacionalnim manjinama omogućiti potpuno ostvarenje garantovanih prava. Profesorka dr Marijana Pajvančić istraživala je normativni osnov ostvarivanja prava nacionalnih manjina i došla do zaključka da je regulativa u oblasti kulture i informisanja vrlo površna.

Istraživanje Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2014. – Koga su mediji na jezicima manjina izabrali? sprovela je Novosadska novinarska škola uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.

Dodela nagrade najboljem... Predstavljeni rezultati monitoringa...