search icon Arhiva

Prolaskom kroz „vrata“ građanke i građani odgovarali na pitanja o medijima

Čuvena prečica kroz Spens, bila je danas i put do izražavanja mišljenja o javnim servisima u Srbiji – Radio televiziji Srbije i Radio-televiziji Vojvodine, kao i o lokalnim, novosadskim medijima.

Na jednom punktu na platou Sportskog i poslovnog centra Vojvodina postavili smo konstrukciju sa pitanjem “da li ste zadovoljni radom javnih servisa?”. Prolaskom ispod “da” ili “ne” odnosno ispod leve ili desne strane konstrukcije davali su nam odgovor na ovo pitanje.

Tokom jednog sata su mogli da se izjasne o javnim servisima, a tokom drugog pitali smo ih “da li su zadovoljni novosadskim medijima?” što su teme naših aktuelnih projekata “Mission Defence”  i “Lokmed observatory”.

“Mi smo prethodnih nekoliko meseci kroz te projekte radili finansijsku analizu poslovanja RTV-a, organizovali fokus grupe, razgovor sa stručnjacima i izradili priručnik. Odlučili smo i da izađemo među ljude i pitamo i njih šta misle. Iako ovakav vid nema naučno uporište, njegova primarna svrha je ukazivanje na važnost javnog dijaloga o medijima i njihovoj ulozi u društvu” rekao je koordinator projekata Novosadske novinarske škole i istraživač Stefan Janjić.

Projekat “Mission Defence” koji se bavi pritiscima i cenzurom u javnim servisima, kao i privatnim, vojvođanskim medijima realizujemo sa Pokretom “Podrži RTV” koji je nastao je kao odgovor na smene urednika i novinara u Radio-televiziji Vojvodine u maju 2016. godine. Taj Pokret danas postoji kao neformalna grupa novinarki i novinara koja se bavi radom javnih servisa.

Informisanjem na lokalnom nivou  bavili smo se u prethodnom periodu i kroz projekat “Lokmed opservatorija” kojim smo obuhvatili tri opštine – Novi Sad, Suboticu i Kikindu, jer su na osnovu našeg monitoringa privatizacije medija iz 2015. godine prepoznate kao područja sa visokim rizikom po ostvarivanje medijskih sloboda i medijskog pluralizma.

Na tom projektu radimo u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ kojeg realizuju i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Balkanska istraživačka mreža (BIRN) i Slavko Ćuruvija fondacija, a u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.

Rezultate istraživanja rađenih kroz pomenute projekte, odnosno stanja u RTV-u, kao i u privatnim vojvođanskim medijima u šest opština predstavićemo u utorak 20. marta u prostorijama Novosadske novinarske škole, kada će biti održan i panel na temu pritisaka i cenzure u medijima.

Žene koje brane... Javni servisi zapostavljaju...