search icon Arhiva

Promocija publikacije „Zaštita prava građana pred Upravnim sudom“ u Novinarskoj školi

U saradnji Centra za razvoj Srbije i Novosadske novinarske škole, 26. februara je održana promocija publikacije “Zaštita prava građana pred Upravnim sudom” u prostorijama škole. Autori ove publikacije su dr Dejan Milenković i Aleksandar Marićević dipl. Pravnik. Ovom prilikom prisutnima su se obratili Lazar Marićević predsednik upravnog odbora Centra za razvoj Srbije i jedan od autora publikacije Aleksandar Marićević. Publikacija je nastala u okviru Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast.

Lazar Marićević vidi nastanak ove publikacije kao logičnu posledicu saradnje sa Upravnim sudom.

„Pored zaštitnika građana i poverenika za informacije od javnog značaja još jedna od institucija koju građani mogu da iskoriste kako bi zaštitili svoja prava od državnih organa, uprave i državne admonistracije uopšte jeste i Upravni sud. Sa njima je uspostavljena saradnja tako da smo dobili uvodnu reč za publikaciju od vršioca funkcije predsednika Upravnog suda, sudije Slađane Bojović, ” rekao je Marićević.

Prema njihovim rečima ovom publikacijom pokušavaju da upoznaju građane i medije sa radom Upravnog suda kako bi im ga približili kao instituciju i motivisali građane da mu se češće obraćaju i tako ostvare svoja prava. Međutim, nije suština samo u ostvarivanju prava građana već i vršenje pritiska na državnu upravu, različite agencije, preduzeća, javna i komunalna, da oni u svom radu obrate pažnju na izdavanje svojih rešenja, kako bi se smanjio broj sporova pred Upravnim sudom. Pored Beograda, odeljenja Upravnog suda postoje i u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

Izrada publikacije je omogućena podrškom Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a svi zainteresovani mogu da je preuzmu preko sajta Centra za razvoj Srbije www.razvojsrbije.org.rs.

 Jelena Govedarica

Reporteri bez granica... Javna rasprava o...