Rezultati Pretrage iz Arhive

Rezultati za:
21. april

Analiza sadržaja informacija od javnog značaja objavljenih u informativnim programima TV u Srbiji 2022

Informativni programi, komercijalnih televizija sa nacionalnim pokrivanjem, javni servisi i dva kablovska...

Pročitaj više
29. jul

Monitoring predizbornog izveštavanja javnih servisa

Novosadska novinarska škola sprovela je monitoring predizbornog izveštavanja javnih servisa tokom poslednjih...

Pročitaj više
30. jun

Izbori na mrežama 2022

Novosadska novinarska škola sprovela je monitoring objava na društvenim mrežama političara, stranaka...

Pročitaj više