search icon Arhiva

Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina 2014. godine

Zbornik radova „Izbori za Nacionalne savete nacionalnih manjina 2014 – Koga su mediji na jezicima manjina izabrali?” – u ediciji „Medijska sfera” Novosadske novinarske škole treća je knjiga koja se direktno bavi isključivo odrazom izbornih kampanja u medijima i dekonstrukcijom uređivačkih politika u ovoj oblasti. Zbornici predstavljaju značajan izvor kvantitativnih podataka o učinku medija u vreme predizbornih kampanja na različitim nivoima, ali i dekonstruisanje strategija koje sredstva javnog informisanja koriste da šalju kako eksplicitne, tako i implicitne, poruke biračima i na taj način utiču, u određenoj meri, na njihove odluke koje naravno imaju dalekosežne posledice.

publication image Preuzmi
Koga su mediji... Media Integrity Matters...